Uchwała krajobrazowa obowiązuje! Wojewoda ją zatwierdził

fot. Depositphotos (zdjęcie ilustracyjne)

Uchwała krajobrazowa nareszcie wejdzie w życie. Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński uznał, że nie zawiera naruszeń prawa mogących stanowić podstawę do stwierdzenia jej nieważności” – poinformował Jarosław Władczyk, rzecznik prasowy wojewody.

17 sierpnia był ostatnim dniem, w którym wojewoda powinien podjąć decyzję o tym, czy uchwała jest ważna – czy też nie. I taką decyzję podjął.
– Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński uznał, że uchwała nr LXXXVIII/1671/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Poznania (zwana dalej „uchwałą krajobrazową”), nie zawiera naruszeń prawa mogących stanowić podstawę do stwierdzenia jej nieważności – poinformował Jarosław Władczyk. – Wojewoda w ramach zadań nadzorczych dokonał z urzędu oceny zgodności ww. uchwały z przepisami prawa. Tym samym ustalono, że Prezydent Miasta Poznania dokonał odpowiedniego ponowienia procedury sporządzenia uchwały i usunął wszystkie naruszenia prawa wskazane przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Rzecznik przypomniał, że ponowne rozpatrzenie uchwały krajobrazowej miało miejsce ze względu na jej unieważnienie przez wojewodę 27 lutego tego roku, gdy Rada Miasta Poznania uchwaliła ją po raz pierwszy. Wojewoda unieważnił ją wówczas ze względu na trzy istotne naruszenia prawa: naruszenie procedury sporządzania uchwały polegające na nieprzekazaniu nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Poznania uwagi Radzie Miasta; naruszenie zasad sporządzania uchwały poprzez brak jednoznaczności jednego z jej kluczowych przepisów, dotyczącego dostosowania reklam istniejących do zapisów uchwały w przypadku występowania tzw. krzyżowania się kryteriów oraz wykroczenie przez Radę Miasta Poznania poza przyznane ustawowo kompetencje.

Decyzja wojewody sprawia, że uchwała wejdzie w życie – a to oznacza, że właściciele reklam wiszących niezgodnie z prawem, jeśli nie usuną swoich nośników, będą musieli się liczyć z wysokimi karami finansowymi.

Podziel się: