Uchwała krajobrazowa już weszła w życie. Co to oznacza?

fot. Depositphotos (zdjęcie ilustracyjne)

Uchwała krajobrazowa 5 sierpnia weszła w życie – to właściciele nośników reklamowych i firmy reklamowe mają teraz 12 miesięcy na dostosowanie się do nowych przepisów. Oznacza to, że wiele reklam trzeba będzie usunąć – albo zapłacić słoną karę.

– Już od wielu miesięcy przygotowujemy się do wprowadzenia uchwały krajobrazowej – zapewnia prezydent Jacek Jaśkowiak. – Wraz z wejściem w życie dokumentu zyskaliśmy kompleksowe narzędzie do kontrolowania urządzeń reklamowych na terenie całego Poznania, w tym również na terenach nie należących do miasta i poza strefą ochrony konserwatorskiej. Liczę, że tym razem wojewoda wielkopolski nie unieważni uchwały i będziemy mogli w spokoju przystąpić do porządkowania Poznania z krzykliwych szyldów i szpecących przestrzeń publiczną reklam.

Porządkowanie polega na tym, że w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMP powołano zespół, który zajmie się wyłącznie badaniem zgodności reklam z nowymi przepisami – i nakładaniem dotkliwych kar finansowych na właścicieli tych reklam, którzy nie przestrzegają przepisów. Mogą być one naprawdę wysokie, ponieważ są to tak zwane kary biegnące, czyli liczone za każdy dzień łamania prawa i wynoszą 40-krotność opłaty reklamowej za każdy metr kwadratowy reklamy. To oznacza, że właściciel nielegalnej reklamy o powierzchni 18 m kw., jeśli spóźni się z dostosowaniem do przepisów 30 dni – zapłaci 9 816 zł kary.

Pomocą urzędnikom będzie służył specjalny samochód wyposażony w zestaw czujników i kamer, który będzie mapował nośniki reklamowe, co pozwoli na zebranie lokalizacji wszystkich reklam w mieście. Taka mapa ma być bardzo przydatna przy egzekwowaniu przepisów uchwały. Nielegalne reklamy mogą też zgłaszać sami poznaniacy poprzez aplikację Smart City mogą oni zgłaszać nośniki, co – jak zapewnia urząd miasta – ułatwi czyszczenie przestrzeni publicznych z reklam. Inwentaryzacja nośników reklamowych jest prowadzona także na gruntach miejskich.

Czy tym razem uda się wdrożyć zapisy uchwały? Przypomnijmy, że poprzednią wersję, z 21 lutego, odrzucił wojewoda wielkopolski argumentując, że zapisy miejskiego dokumentu są zbyt mało precyzyjne, czasami wykraczają poza kompetencje rady miasta, a wiele działań wskazanych w wcale z reklamami miejscy urzędnicy mogą podjąć i bez uchwały, na podstawie już obowiązujących przepisów, choćby prawa budowlanego. Teraz wojewoda ma czas do 17 sierpnia na podjęcie decyzji, czy przyjmie tę wersję uchwały czy też nie.

Podziel się: