wojewoda Łukasz Mikołajczyk

Wojewoda zawiesił działalność klubów seniora i warsztatów terapii zajęciowej

Czasowemu zawieszeniu działalności podlegają placówki wsparcia dziennego, centra integracji społecznej, dzienne domach i kluby seniora, środowiskowe domy samopomocy i warsztaty

Czytaj dalej