Sędzia Paweł Juszczyszyn przywrócony do pracy. Przez wyrok sądu

sąd
Sędzia z Olsztyna został zawieszony w obowiązkach przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Teraz Sąd Rejonowy w Bydgoszczy wydał wyrok, zgodnie z którym sędzia ma niezwłocznie wrócić do pracy.

Przypomnijmy, że sędzia Paweł Juszczyszyn rozpatrując w listopadzie 2019 roku apelację w sprawie cywilnej zażądał wydania przez kancelarię sejmu list poparcia dla kandydatów do Krajowej Rady Sądowniczej, by sprawdzić, czy sędzia, który orzekał w pierwszej instancji i był nominowany przez tę radę był do orzekania uprawniony. Kancelaria sejmu odmówiła wydania list, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro cofnął mu delegację do sądu okręgowego, Piotr Schab, rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych, wszczął przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne, a Maciej Nawacki, prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie i członek nowej KRS zawiesił Pawła Juszczyszyna na miesiąc w orzekaniu. Natomiast 4 lutego 2020 r. Izba Dyscyplinarna zdecydowała o zawieszeniu sędziego Pawła Juszczyszyna i obniżeniu jego wynagrodzenia.

Teraz, wyrokiem sądu, sędzia ma wrócić do pracy, i to niezwłocznie. Jak informuje TVN24 „niezwłocznie” oznacza w najbliższy poniedziałek 19 kwietnia. Ale bezpośredni zwierzchnik sędziego Juszczyszyna, prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki, zapowiedział, że w poniedziałek sędzia nie podejmie swoich obowiązków. Nie dostanie przydziału spraw i nie będzie sądził.

Dlaczego? Ponieważ sędzia Nawacki nie dostał odpisu postanowienia sądu i dopiero gdy je dostanie – będzie podejmował decyzję. Mimo że orzeczenie ma rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza – zgodnie z prawem – że prezes Nawacki może złożyć zażalenie na tę decyzję, ale nie może wstrzymać jej wykonalności..