Poznań: Spółka Bukowska 18 wydała oświadczenie w sprawie wyciętych drzew

Bukowska po wycince drzew fot. Koalicja ZaZieleń
Usunięcie drzew było błędem, za który spółka przeprasza i deklaruje, że wykona wszystkie zalecenia odpowiednich organów w związku z tą sytuacją. Ale… dostało się społecznikom.

Przypomnijmy: chodzi o wycinkę niezgodnie z prawem 25 drzew na działce między Grunwaldzką a Bukowską, w sprawie której miasto musiało poprosić o interwencję policję, a społecznicy napisali doniesienie do prokuratury.

W oświadczeniu czytamy:

„W związku z informacjami, które pojawiły się w sprawie wycinki niektórych drzew na działce przy ul. Bukowskiej 18 w Poznaniu w imieniu spółki celowej powołanej do realizacji inwestycji na tym terenie pragniemy przedstawić nasze wyjaśnienie tej sytuacji.

„Usunięcie drzew było spowodowane niezamierzonym i błędnym przekonaniem Spółki, że utrzyma ona w mocy posiadaną decyzję. Dziś mamy świadomość naszego błędnego postrzegania tej sprawy, przepraszamy i deklarujemy, że wykonamy wszystkie zalecenia odpowiednich organów związane z zaistniałą sytuacją. Poniżej przedstawiamy udokumentowaną historię naszej działalności na tej nieruchomości.

Wniosek w sprawie wydania pozwolenia na usunięcie drzew przy ul. Bukowskiej 18 przekazaliśmy do Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska w styczniu br. Jego złożenie poprzedziło uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę zespołu budynków wielorodzinnych uzyskanej na podstawie warunków zabudowy określających parametry realizowanej inwestycji, w tym umiejscowienie przyszłej zabudowy na nieruchomości.

Po pół roku prowadzenia uzgodnień, w lipcu 2020 roku, spółka otrzymała decyzję pozwolenia na wycinkę 25 drzew. W zamian zostaliśmy zobowiązani do posadzenia 115 drzew – w tym 97 przy ul. Bukowskiej 18 i Grunwaldzkiej 3, 10 w parku im. Jana Heweliusza i 8 w parku im. Gustawa Manitiusa. Ponadto w wydanej decyzji został doprecyzowany termin nasadzeń, gatunki nowych drzew (lipy, graby, kasztanowce oraz jabłoń).

Teren – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy – został przeznaczony pod budownictwo wielorodzinne, a spółka nabyła nieruchomość kilka lat po jej wydaniu. Od początku naszą inwestycję planowaliśmy tak, by zachować jak najwięcej walorów tego historycznego miejsca. W trakcie projektowania inwestycji, uwzględniając postanowienia decyzji o warunkach zabudowy, staraliśmy się zachować jak najwięcej istniejących drzew, w szczególności najbardziej wartościowy drzewostan. Od początku procesu byliśmy otwarci na wnioski urzędów i deklarowaliśmy chęć współpracy zarówno z Urzędem Miasta, jak i ze Stowarzyszeniami Koalicja Za Zieleń Poznań oraz Prawo do Ochrony Przyrody Poznań. W tym miejscu należy zaznaczyć że rozmowy z przedstawicielami Urzędu Miasta były bardzo merytoryczne i miały na celu ochronę wartościowych egzemplarzy drzewostanu.

Natomiast z przedstawicielami stowarzyszeń udało się doprowadzić tylko do jednego spotkania – co było skutkiem tylko naszych działań i starań. Z przykrością stwierdzamy, że prezentowane przez organizacje ekologiczne stanowisko nie uwzględniało stanu wynikającego z wydanych decyzji o warunkach zabudowy, które były podstawą nabycia przez spółkę nieruchomości. Także nasza propozycja dokonania dodatkowych nasadzeń zastępczych nie została przyjęta przez stowarzyszenie.

W trakcie procedury administracyjnej Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska skierował pisma do niezależnych ekspertów z zapytaniem o ocenę możliwości przesadzenia trzech najbardziej okazałych drzew. Wszystkie otrzymane odpowiedzi były negatywne. Specjaliści orzekli, że przesadzenie wskazanych drzew wymagają kilkuletniego przygotowania. Niezależnie od postanowień decyzji na wycinkę drzew spółka chcąc zachować wskazane, wartościowe drzewa dokonała dodatkowych konsultacji z ekspertem ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dzięki pozyskanej ekspertyzie mogliśmy przychylić się do wniosku Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska oraz stowarzyszeń i podjąć decyzję o przeprowadzeniu skomplikowanego i kosztownego procesu zachowania trzech najstarszych lip.

Operacja ich przesadzenia w ramach tej samej nieruchomości została wykonana przez wyspecjalizowaną i doświadczoną firmę. Pragniemy podkreślić, że rozumiemy obawy związane z wycinką drzew podnoszone przez stowarzyszenia ekologiczne, jak również sami mamy świadomość znaczenia zieleni i pozytywnego wpływu drzew na nasze codzienne życie.

Jesteśmy świadomi popełnienia błędu i zdajemy sobie sprawę z potencjalnych konsekwencji. Jednocześnie deklarujemy, że wykonamy wszystkie nasadzenia zastępcze wynikające z wydanej decyzji. Jesteśmy przekonani, że dzięki pozostawieniu wszystkich wartościowych drzew, w tym lip objętych decyzją na wycinkę, rewitalizacji historycznego parku oraz nowej architekturze zaprojektowanych budynków ta część miasta ponownie odzyska swój blask, stanie się miejscem chętnie odwiedzanym przez jego mieszkańców, a także wpisze się pozytywnie w realizowaną przez władze miasta odnowę Jeżyc.

Z poważaniem,
Zbigniew Gościcki
Prezes Zarządu
Bukowska 18 MP sp. z o.o. sp.k”.

el

Podziel się:

Ostatnio dodane: