Poznań: Sejmik Wielkopolski uchwalił stanowisko w sprawie obowiązkowych szczepień

urząd marszałkowski fot. L. Łada

Radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego podczas sesji 29 listopada poparli stanowisko Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie obowiązkowych szczepień przeciwko koronawirusowi. Za było 22 radnych, 9 przeciw i 1 wstrzymujący.

Przypomnijmy, że zarząd przygotował apel do rządu o wprowadzenie w całym kraju obowiązkowych szczepień przeciwko koronawirusowi, a także dodatkowych obostrzeń dla osób niezaszczepionych.
– Pamiętajmy o tym, że wielu chorych jest pozbawionych opieki medycznej w wyniku niestłumienia w znaczącym stopniu pandemii – podkreślał podczas sesji marszałek Marek Woźniak. – Jest ograniczony dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej, do specjalistów, szpitali, do zaplanowanych i niezaplanowanych procedur medycznych, zabiegów czy operacji. Rozwijają się w sposób katastrofalny wszystkie choroby, w tym choroby nowotworowe. To wszystko dzieje się w wyniku paraliżu systemu opieki zdrowotnej, który jest zbiorem zamkniętym. Jest ta sama liczba pielęgniarek, lekarzy, łóżek. Nawet, jeśli jest wystarczająca ilość respiratorów, to ich obsługa już wystarczająca nie jest. Jeśli nie zrobimy wszystkiego, by ograniczyć liczbę chorych na covid, to straty dla społeczeństwa będą ogromne.

Przeciwko przegłosowaniu apelu protestowała grupa około 30 osób przed budynkiem urzędu marszałkowskiego – jednak radni apel przyjęli. Za było 22 radnych, przeciwko – 9 i jedna osoba wstrzymała się od głosu. Przeciwko głosowali radni Prawa i Sprawiedliwości, bo ich zdaniem szczepienia nie powinny być przymusem, należy edukować i przekonywać, by Wielkopolanie szczepili się dobrowolnie.

Oto treść stanowiska Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wprowadzenia obowiązku szczepienia ochronnego przeciwko covid-19:

Szczepienia to obecnie jedno z najskuteczniejszych narzędzi, jakimi dysponuje ludzkość w walce ze śmiertelnymi chorobami zakaźnymi zagrażającymi zdrowiu i życiu. Są one powszechnie uznaną metodą zapobiegania chorobom zakaźnym, stanowią również narzędzie w budowaniu odporności populacyjnej.

W polskim systemie prawnym wprowadzono procedury obowiązkowych szczepień, między innymi na odrę, gruźlicę, polio, tężec czy krztusiec. Obowiązek szczepień reguluje m.in. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 753 ze zm.). Należy przyjąć, że obowiązkowe szczepienia ochronne są wyrazem troski władz publicznych o zdrowie Polaków.

Od marca 2020 roku społeczeństwo oraz instytucje publiczne zmagają się z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2. Dwa lata epidemii wywarły piętno na życiu społeczno-gospodarczym w każdym jego aspekcie. Ogromne koszty społeczne związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 mają swoje długofalowe konsekwencje w postaci ograniczenia dostępności do świadczeń zdrowotnych dla osób cierpiących na choroby inne niż spowodowane przez wirus SARS-CoV-2.

Przekształcanie oddziałów szpitalnych na oddziały covidowe, powoduje ograniczenie dostępności do specjalistycznej opieki przewlekle chorym, a szczególnie pacjentom nowotworowym i cierpiącym na choroby układu krążenia. W znacznym stopniu ograniczano operacje planowe pacjentów, a zaniechanie takiej interwencji prowadzi często do pogorszenia zdrowia i docelowo konieczności działania w stanie zagrożenia życia.

Stan epidemii ma również rujnujące skutki dla systemu edukacji. Konsekwencje nauki zdalnej i brak socjalizacji uczniów stanowić będą w kolejnych latach kluczowy problem społeczny. Nie bez znaczenia jest również zapewnienie przedsiębiorcom możliwości prowadzenia w sposób bezpieczny i ciągły działalności gospodarczej stanowiącej podstawę utrzymania znaczącej części społeczeństwa.

W trosce o zdrowie Wielkopolan oraz mieszkańców całej Polski, Sejmik Województwa Wielkopolskiego zwraca się do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Zdrowia Pana Adama Niedzielskiego o podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia obowiązku szczepień ochronnych przeciwko COVID-19, przynajmniej wobec grup pracowników szczególnie narażonych na dużą liczbę kontaktów międzyludzkich (w tym zwłaszcza: opieki zdrowotnej, oświaty, pomocy społecznej, usług związanych z handlem i gastronomią). Uważamy, iż powszechne i obowiązkowe szczepienia stanowią obecnie najskuteczniejszy, dostępny środek ochrony zdrowia publicznego, który powinien być wdrożony przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej.

Słusznym działaniem, wzorem m.in. Francji, Bułgarii, Austrii, Grecji czy Holandii, byłoby także wprowadzenie ograniczenia dostępności do usług innych niż pierwszej potrzeby (jak np. sklep spożywczy, lekarz, apteka) dla osób niezaszczepionych, po to by nie narażać na skutki nieodpowiedzialności społecznej zaszczepionych obywateli.

Czwarta fala pandemii przybiera na sile, ostatnie dane wskazują na 24 239 zachorowań dziennie oraz dramatyczny wzrost zgonów, tj. 436 osób (dane z dnia 17.11.2021 roku). Zwrócić należy uwagę na fakt, iż większość osób hospitalizowanych to pacjenci niezaszczepieni oraz na to, że wśród ofiar śmiertelnych również większość osób nie była szczepiona. Dodatkowo koszty leczenia pacjenta covidowego w szpitalu są nieporównywalnie wyższe niż szczepienia. Koszt jednej dawki szczepionki wynosi około 70 złotych. Natomiast hospitalizacja pacjentów chorych na Covid-19, kosztuje nawet 5 928 zł/ dziennie za każdego pacjenta.

Wobec szerzącej się pandemii COVID-19, apelujemy do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie szybkich i stanowczych działań – dalsza bierność będzie bowiem skutkowała narażaniem obywateli na zachorowanie i kolejne zgony”.

Źródło: UMWW


Warning: Undefined variable $style in /home/klient.dhosting.pl/siergiejpoz/tenpoznan.pl/public_html/wp-content/plugins/ad-inserter-pro/class.php on line 4978