Poznań: Paulina Stochniałek członkinią zarządu województwa

Podczas XXI Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego radni w tajnym głosowaniu wybrali radną Paulinę Stochniałek, reprezentantkę Koalicji Obywatelskiej, na członkinię zarządu województwa, na miejsce Marzeny Wodzińskiej. Radna będzie odpowiadała za służbę zdrowia, pomoc społeczna i edukację.

Marzena Wodzińska została oficjalnie odwołana 29 czerwca na wniosek marszałka Marka Woźniaka. Już wtedy, jak informowaliśmy, wśród propozycji zastępców Marzeny Wodzińskiej pojawiło się nazwisko radnej Pauliny Stochniałek. Mówiło się, że marszałek wysoko ceni jej kompetencje – co się potwierdziło.

– Moja propozycja uzupełnienia składu zarządu województwa o panią Paulinę Stochniałek wynika z merytorycznej oceny zarówno jej wiedzy, jak i doświadczenia, które zdobyła w ciągu życia zawodowego związanego z finansami i zarządzaniem w edukacji, służbie zdrowia, również w sferze IT i HR – czyli zarządzaniem zasobami ludzkimi – mówił marszałek Woźniak. – Upatruję w tej propozycji bardzo dobrą współpracę i też dobry nadzór nad tymi dziedzinami, za które pani Stochniałek będzie odpowiadać, czyli pomoc społeczna, edukacja i służba zdrowia.

– Dołożę starań, by w obszarze zdrowia, edukacji i nauki oraz polityki społecznej budować przyszłość silnej i nowoczesnej Wielkopolski – zadeklarowała Paulina Stochniałek.

Paulina Stochniałek jest z wykształcenia ekonomistką, z zawodu przedsiębiorczynią, z 25 – letnim doświadczeniem zawodowym zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. W swojej dotychczasowej karierze była dyrektorką finansową i HR, główną księgową największego w Wielkopolsce szpitala klinicznego, także wykładowczynią wyższej uczelni, a w ostatnich latach prezeską spółki branży IT. W centrum jej zainteresowań jest człowiek, a samorząd postrzega jako służbę mieszkańcom regionu.

Jak mówi, sprawne zarządzanie w wojewódzkich placówkach medycznych jest dzisiaj szczególnie trudnym wyzwaniem.
– Czas na wdrożenie innowacji, technologii oraz zrozumienia wszystkich środowisk tworzących system opieki zdrowotnej – wyjaśnia. – Myśląc o człowieku, należy pamiętać o tych najbardziej wykluczonych ze społeczności: osobach niepełnosprawnych i ich rodzinach, a także osobach starszych. Otwarte społeczeństwo łączy wszystkich w swojej aktywności. Kobiety, które zawsze głośno wspieram, muszą czuć wsparcie w swoich działaniach i równe szanse, by to nie płeć była czynnikiem decyzyjnym, a kompetencje.

Zdaniem Pauliny Stochnialek samorządność to także nauka, zarówno w wymiarze zawodowym, jak i kreacji postaw prospołecznych, działań dla swoich środowisk lokalnych.
Mieszkańcy Wielkopolski muszą mieć szeroki dostęp do szkolnictwa na nowoczesnym poziomie, do wiedzy na temat możliwości własnego rozwoju, do przestrzeni na inicjatywy naukowe – uważa.

To pierwsza kadencja radnej. Przeczytajcie, co deklarowała przed wyborami! 

UMWW, el