Krzyż Papieski

Poznań: Park Jana Pawła II – czy Łęgi Dębińskie?

Radni osiedla Wilda zadecydowali, że nie złożą do prezydenta wniosku o zmianę nazwy parku Jana Pawła II na Łęgi Dębińskie. Ta decyzja jednak nie zamyka sprawy.

Podczas wczorajszej, dość burzliwej sesji, radni Wildy rozpatrywali wniosek radnego Daniela Łubińskiego o zmianę nazwy parku. W swoim wniosku radny zwracał uwagę, że i tak nikt z Wildy nie używa tej nazwy, bo wszyscy mieszkańcy mówią „Łęgi Dębińskie”. “To nazwa rdzenna, ugruntowana w osiedlowym uzusie językowym oraz miejskiej toponimii” – napisał radny apelując o jej oficjalne przywrócenie.

Jednak większość wildeckich radnych – 11 osób – była przeciwko wnioskowi. Za nim zagłosowało 5 osób, a 4 wstrzymały się od głosu. Osoby głosujące przeciw wnioskowi zwracały uwagę, że zmiana nazwy pogłębi podziały społeczne w dzielnicy i wzajemne animozje, co nikomu nie jest potrzebne, a oceną postawy Jana Pawła II w sprawie pedofilii powinni się zająć historycy, nie osiedlowi radni. Jednak ci będący przeciw uważają, że to nie jest jedyny powód do zmiany nazwy. Ich zdaniem należy unikać nadawania nazw w przestrzeni publicznej kojarzących się z katolicyzmem, bo to utrwala stereotyp, że każdy Polak to katolik i stawia tę religię w uprzywilejowanej pozycji względem innych, co raczej nie powinno mieć miejsca. Jednak zwolennicy tego poglądu byli w mniejszości.

To oznacza, że Rada Osiedla Wilda nie wystąpi do prezydenta z inicjatywą przywrócenia starej nazwy parku – nie kończy jednak samego boju o zmianę nazwy. Przypomnijmy, że wystąpili o nią z wnioskiem do prezydenta działacze Lewicy Razem, zaraz po publikacji Raportu Watykańskiego o pedofilii. Ostatecznie więc radni miejscy, od których zależy decyzja, będą musieli rozstrzygnąć tę kwestię na którejś z najbliższych sesji.