Poznań: Naukowcy z UAM będą walczyć ze zmianami klimatu

“Doświadczanie zmian klimatycznych. Transdyscyplinarne badanie przegrzewania miast” – wspólny projekt naukowców z udziałem UAM zwycięzcą w konkursie IdeaLab Narodowego Centrum Nauki.

Naukowcy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z badaczami z Uniwersytetu Warszawskiego, Center for International Climate Change z Oslo oraz Norwegian Institute for Air Research z Kjeller będą pracować nad rozwinięciem transdyscyplinarnej metodologii w badaniach zmian klimatycznych. W ramach projektu skupią się na przegrzewaniu miast.
“Przegrzewanie i fale upałów występujące w miastach już wpłynęły na wzrost liczby chorób i zgonów na całym świecie. Łącząc nauki ścisłe, społeczne oraz humanistyczne, pokażemy w jaki sposób środowiskowe i biologiczne aspekty przegrzewania miast łączą się z doświadczeniami społecznymi ludzi” – czytamy w opisie działań naukowców. Projektem kieruje dr Zofia Boni z Instytutu Antropologii i Etnologii.

– Zmiany klimatyczne to jeden z najważniejszych współczesnych globalnych problemów – podkreślają autorzy projektu. – Jednak nauka o klimacie jest często abstrakcyjna i nie przekłada się w łatwy sposób na nasze codzienne doświadczenia. Trudno powąchać, dotknąć czy zobaczyć konkretne zmiany klimatyczne. Celem tego projektu badawczego jest nadanie ludzkiej twarzy nauce o klimacie i powiązanie zmian klimatycznych z codziennością człowieka. Projekt łączy abstrakcyjne, globalne i pozornie oderwane od powszedniego życia zjawiska naturalne i fizyczne z lokalną wiedzą i ucieleśnionymi doświadczeniami ludzi. Celem naszego projektu jest zbadanie w jaki sposób ludzie doświadczają zmian klimatycznych na co dzień, oraz analiza zmian klimatycznych jako zjawiska naturalnego i społecznego – wyjaśniają naukowcy.

Tematem konkursu IdeaLab organizowanego przez NCN jest „Managing Threats”. Dotyczy on wyzwań wynikających ze złożonych procesów, jakie zachodzą w naszych czasach, takich jak globalizacja, zmiany technologiczne, zmiany klimatu i środowiska naturalnego, przemiany demograficzne, znaczące fale migracji, brak stabilności geopolitycznej i wiele innych rodzących niepewność (pociągającą za sobą zagrożenia, a w niektórych przypadkach szanse), którym musi stawić czoło społeczeństwo europejskie.

Pozostałe dwa zwycięskie w konkursie IdeaLab projekty pochodzą z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Psychologii PAN.

UAM, el

Dodaj komentarz

avatar