Poznań: Czy drzewa w mieście będą mieć dodatkową ochronę?

Stare Miasto Poznań panorama fot. Sławek Wąchała

Radny Andrzej Rataj uważa, że drzewom w Poznaniu należy się dodatkowa ochrona. Dlatego przygotował projekt stanowiska, który złożył w biurze Rady Miasta Poznania, a który pozwoli na skuteczniejszą ochronę drzew w mieście. O ile poprą go pozostali radni.

Obecnie drzewa są w zasadzie na przegranej pozycji, jeśli chodzi o plany inwestycyjne na tych terenach, na których rosną. Mało osób wie o tym lepiej niż właśnie Andrzej Rataj, który walczył o drzewa między innymi na trasie nowego odcinku ulicy Św. Wawrzyńca i rondzie Rataje, słynnym już z powodu kwestii zieleni placu Kolegiackim oraz o nowe nasadzenia w lasach.

Jednak, jak zauważa radny, świadomość społeczna pod tym względem jest coraz większa, a takie inicjatywy jak choćby walka o leszczyny przy ulicy 27 Grudnia są tego najlepszym dowodem. Dlatego postanowił przygotować projekt stanowiska, które dodatkowo ochroni drzewa w takich sytuacjach – i przyhamuje zapędy tych projektantów, dla których liczy się tylko zieleń „od linijki”.

– W proponowanym stanowiska wskazuję, że Rada Miasta Poznania podziela stanowisko przedstawione w opinii Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Środowiska i Klimatu, działającej przy Prezydencie Miasta Poznania, że wycinka drzew powinna być ostatecznością, podejmowaną jedynie wówczas, gdy nie są skuteczne inne sposoby działania mające na celu ich zachowanie – wyjaśnia radny. – Proponuję również, aby Rada Miasta Poznania pozytywnie odniosła się do działań, jakie podejmowane są w sprawie ochrony drzew w Poznaniu. Priorytetem powinny być działania mające na celu poprawę warunków przeżycia i rozwoju już rosnących drzew, nawet jeśli działania te wiążą się z ryzykiem nieosiągnięcia zamierzonego efektu.

Radny podkreśla także, że w czasie przygotowania i realizacji inwestycji publicznych należy w większym stopniu uwzględniać dobrostan drzew, nie tylko jeśli chodzi o korony i pnie, ale też korzenie. Często są one poważnie uszkadzane, zwłaszcza w czasie prac przy sieciach podziemnych, dlatego też powinien być wprowadzony ścisły nadzór nad wykonawcami takich prac.

– Dbałość o drzewa przy inwestycjach miejskich powinna być wzorem dobrych praktyk dla inicjatyw realizowanych przez podmioty z sektora prywatnego – podkreśla radny. – Inwestycje dotyczące zieleni wymagają również nieustannej wzajemnej edukacji i coraz większego dialogu z mieszkańcami oraz organizacjami zaangażowanymi w ochronę przyrody i przeciwdziałanie negatywnym efektom zmian klimatu.

Czy pozostali radni poprą stanowisko kolegi? Biorąc pod uwagę opinię wyrażane w sprawie leszczyn przy ulicy 27 Grudnia przez wszystkie kluby w radzie miasta – stanowisko powinno przejść w zasadzie jednogłośnie. Czy tak będzie – okaże się podczas sesji Rady Miasta Poznania.

Podziel się: