Adam Szłapka fot. K. Adamska

Poseł Szłapka złożył doniesienie do prokuratury w sprawie marszu w Kaliszu

Szef Nowoczesnej uważa, że mogło tu dojść do popełnienia przestępstwa przez organizatorów marszu narodowców Wojciecha Olszańskiego oraz Piotra Rybaka. Poseł zapytał też prezydenta Kalisza, dlaczego wyraził zgodę na taki marsz i nie rozwiązał go.

Przypomnijmy, że 11 listopada podczas tego marszu na Rynku Głównym, przed ratuszem, spalono Statut Kaliski, spis praw z 1264 roku nadanych Żydom mieszkającym w mieście przez księcia Bolesława Pobożnego, który zapewniał im wolność osobistą i bezpieczeństwo, swobodę wyznania, podróżowania i handlu. Uczestnicy marszu wznosili też okrzyki typu “śmierć Żydom”, a wszystko to w obecności policji i urzędnika miejskiego, który obserwował wydarzenie jako oficjalny przedstawiciel prezydenta.

12 listopada Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza złożył zawiadomienie w prokuraturze o możliwości popełnienia przestępstwa. Teraz doniesienie do prokuratury złożył też poseł Adam Szłapka. W doniesieniu pisze o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Wojciecha Olszańskiego oraz Piotra Rybaka w związku z publicznym propagowaniem ustroju faszystowskiego, nawoływaniem do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych.

“Wygłoszone podczas wydarzenia wystąpienia miały charakter antysemicki i homofobiczny, nawoływano do nienawiści, dyskryminacji, a poprzez wykorzystaną symbolikę – również propagowano postawy faszystowskie” – napisał poseł w uzasadnieniu. – “Uczestnicy skandowali m.in. takiej hasła jak „śmierć wrogom ojczyzn” czy „śmierć Żydom”. Na Głównym Rynku spalono również kopię “Statutu kaliskiego”, czyli XIII-wiecznego aktu prawnego, który pełnił rolę podstawowej regulacji sytuacji prawnej Żydów w Polsce. Jak informują media, w trakcie palenia kopii “Statutu kaliskiego” zebrani skandowali “śmierć Żydom”.

Na uwagę zasługuje fakt, że Piotr Rybak został już skazany za publiczne nawoływanie do nienawiści podczas uroczystości w Oświęcimiu. Z jego ust padły wówczas słowa „Czas walczyć z żydostwem i uwolnić od niego Polskę! Gdzie są rządzący tym krajem?”. Został również skazany za spalenie kukły Żyda we Wrocławiu”.

Poseł przypomniał też, że art. 13 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zakazuje istnienia partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.

Kodeks karny w art. 126a. stwierdza, że: Kto publicznie nawołuje do popełnienia czynu określonego w art. 118 ludobójstwo, art. 118a udział w masowym zamachu, art. 119 dyskryminacja § 1, art 120–125 lub publicznie pochwala popełnienie czynu określonego w tych przepisach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Natomiast art. 255. § 2. mówi, że kto publicznie nawołuje do popełnienia zbrodni, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, a art. 256 § 1. – kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Poseł zwrócił się też z listem do prezydenta Kinastowskiego z pytaniem, dlaczego dopuścił do organizacji tak haniebnego wydarzenia, nie przerwał marszu ze względu na artykuły kodeksu karnego i artykuł 13 Kostytucji RP.

“Z tym większym oburzeniem przyjęty został przez mieszkańców oraz przeze mnie fakt, że wyraził Pan zgodę na organizację antysemickiego i homofobicznego w swojej wymowie marszu” – podsumował poseł. – “Przeszedł on 11 listopada ulicami Kalisza, a jego uczestnicy skandowali hasła “śmierć wrogom ojczyzny” oraz “śmierć Żydom”. Marsz ten odbił się echem w całej Polsce, przez co Kalisz na długo kojarzyć się będzie z miejscem, gdzie nawołuje się do nienawiści, dyskryminacji i propaguje postawy faszystowskie”.

5 1 vote
Oceń artykuł
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze