Poseł Szłapka składa zawiadomienie do prokuratury na Jarosława Kaczyńskiego!

Adam Szłapka fot. K. Adamska

– Składam dzisiaj zawiadomienie do prokuratury na Jarosława Kaczyńskiego, jako osoby odpowiedzialnej za łamanie prawa w Polsce – powiedział dziś poseł Adam Szłapka. Poseł uważa, że to Jarosław Kaczyński stoi za słynną reasumpcją podczas głosowania w sprawie lex TVN.

– W ubiegłym tygodniu w Sejmie doszło do złamania podstawowych elementów regulaminu sejmu i naruszenia zasad parlamentaryzmu – powiedział dziś poseł, mając na myśli głosowanie w Sejmie z 11 sierpnia. – Parlamentarzyści zagłosowali za wnioskiem o odroczenie obrad. Rola pani marszałek Witek w tym momencie polegała na zamknięciu obrad, jednak wbrew regułom przeprowadziła reasumpcję głosowania. Jest już wniosek posłów Koalicji Obywatelskiej do prokuratury na marszałek Witek w związku ze złamaniem prawa, o którym mówi art. 231 kk. Czekamy, aż prokuratura zajmie się tym wnioskiem.

To jednak dopiero początek sprawy. Przewodniczący Nowoczesnej podejrzewa, że marszałek Witek będzie się broniła mówiąc, że tylko wykonywała rozkazy, co oczywiście nie znaczy, że nie powinna ponieść odpowiedzialności za swoje czyny i słowa.
– Ale to nie jest jedyna osoba, która powinna ponieść odpowiedzialność – podkreśla poseł. – System polityczny w Polsce wygląda dziś tak, że wszystkie decyzje podejmuje Jarosław Kaczyński. Takie działania również opisane są w kodeksie karnym – mówi o tym art. 18 par. 1 Kodeksu Karnego w sprawie sprawstwa kierowniczego. Dlatego w związku z tym artykułem składam dzisiaj zawiadomienie do prokuratury na Jarosława Kaczyńskiego, jako osoby odpowiedzialnej za łamanie prawa w Polsce.

Przypomnijmy, że 11 sierpnia Sejm na wniosek Władysława Kosiniaka-Kamysza przegłosował odroczenie obrad Sejmu do września – chodziło tu głównie o odroczenie głosowania nad lex TVN, czyli nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji, która, ze względu na wprowadzone obostrzenia co do właścicieli (tylko z Europejskiego Obszaru Gospodarczego), uniemożliwiała TVN24 staranie się o koncesję w Polsce, bo jej właścicielami są Amerykanie.

Za odroczeniem obrad głos oddało 229 posłów, przeciwko – 227. Głosowanie odbyło się bez zakłóceń, bez
problemów technicznych, bez protestu któregokolwiek z posłów – a mimo to po jego zakończeniu nie marszałek Elżbieta Witek zarządziła przerwę i zwołała konwent seniorów, gdzie postawiła wniosek o reasumpcję głosowania twierdząc, że we wniosku przed głosowaniem nie podała terminu odroczenia obrad.

– Art. 189 ust. 1 Regulaminu Sejmu mówi jasno – komentuje poseł Szłapka. – W razie gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości, Sejm może dokonać reasumpcji głosowania. W sytuacji, o której mowa, nie ma żadnych uzasadnionych wątpliwości, jednak marszałek Witek zarządziła i przeprowadziła reasumpcję.
Działania marszałek Witek stanowią naruszenie Regulaminu Sejmu. Marszałek Sejmu jako funkcjonariusz publiczny dopuściła się przestępstwa z art. 231 ust. 1 kodeksu karnego, przekraczając uprawnienia, na co we wnioskach do prokuratury wskazywali już posłowie ugrupowań demokratycznych.

Ponieważ jednak zdaniem posła marszałek nie działała sama, a jest w polityce osobą niesamodzielną i całkowicie uzależnioną od decyzji Jarosława Kaczyńskiego – to za zaistniałą sytuację powinien odpowiedzieć przed sądem także Jarosław Kaczyński.

Poseł ostrzegł też prokuratorów – jeśli podpiszą się pod umorzeniem tak oczywistej sprawy, to będą się musieli liczyć z tym, że po zmianie władzy odpowiedzą za to przed sądem.

Podziel się: