Konfederacja prezentuje „jedynkę”. „Swoje poglądy określiłbym jako konserwatywny-liberalizm”

Konfederacja Jakub Mierzejewski Justyna Socha i Ryszard Oszmian
Jakub Mierzejewski, prezes regionu wielkopolskiego KORWiN, został jedynką Konfederacji z Poznania w wyborach do Sejmu.

Mierzejewski szefem struktur w Poznaniu jest niecały rok. Swojego szczęścia w polityce próbował już w ostatnich wyborach samorządowych jako kandydat do Sejmiku z partii Wolność (wcześniejsza nazwa ugrupowania KORWiN, obecnie wchodzi w skład Konfederacji), ale nie udało mu się uzyskać mandatu. Wówczas przekonywał, że „dobrobyt pochodzi z ciężkiej pracy, a nie z dotacji i zasiłków!”

Kandydat Konfederacji konsekwentnie trzyma się swoich poglądów. – Od sześciu lat jestem związany ze środowiskiem wolnościowym skupionym wokół Janusza Korwin-Mikkego, a także jestem działaczem poznańskiego oddziału Kolibra. Swoje poglądy określiłbym jako konserwatywny-liberalizm. Ważne są dla mnie takie wartości jak: wolność, własność i sprawiedliwość. W Sejmie zamierzam skupić się na sprawach dotyczących polityki zagranicznej, ponieważ uważam, że obecna polityka prowadzona przez Polskę jest prowadzona w sposób przedmiotowy, a nie podmiotowy. To należy zmienić! Polacy muszą sami decydować o tym co się dzieje w państwie, a nie być wasalem innych krajów – tłumaczy Mierzejewski.

Konfederacja jest koalicją kilku ugrupowań. Na poznańskiej liście znajdą się przedstawiciele m.in. Ruchu Narodowego, działacze pro-life oraz środowiska katolickie i wolnościowe. Możliwe też, że na start z Konfederacji zdecydują się osoby wcześniej związane z ruchem Kukiz’15, który od czasów koalicji z PSL konsekwentnie opuszczają kolejni działacze. Jednocześnie sama Konfederacja zostawia uchyloną furtkę dla innych ugrupowań, dla których również najważniejsze są dwie wartości: wolność i niepodległość.

Wiadomo, że z Ruchu Narodowego na listach z całą pewnością pojawi się Ryszard Oszmian, chociaż nie wiadomo jeszcze którą pozycję otrzyma. – Ruch Narodowy do hasło „Bóg, Wolność, Ojczyzna”. Poprzez działalność parlamentarną chcemy realizować swoje cele. Chciałbym, żeby Konfederacja zadbała o to, żeby każdy Polak czuł się we własnej ojczyźnie jak we własnym domu. Chcemy dać ludziom wędkę, ponieważ teraz dostają tylko rybę – tłumaczy Oszmian.

Niespodzianką jest obecność na poznańskiej liście Konfederacji Justyny Sochy, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP. Socha obecnie walczy w sądzie, gdzie ma proces karny wytoczony przez Pawła Grzesiowskiego, który ją pozwał za petycję STOP NOP „Stop lobbystom koncernów farmaceutycznych w administracji publicznej”. Zostały w niej wymienione nazwiska ekspertów Ministerstwa Zdrowia w kontekście powiązań z przemysłem farmaceutycznym i posiadania narzędzi do niszczenia ludzi. Dodatkowo Socha wydaje się iść na wojnę z niektórymi mediami, które określają ją i jej stowarzyszenie jako „antyszczepionkowców”.

Całość wspiera Konfederacja Korony Polskiej – ugrupowanie skrajnie katolickie, którego liderem jest Grzegorz Braun. Je na poznańskich listach reprezentować będzie Paweł Mączka, który zamierza walczyć o bezpieczeństwo wiary, rodziny i własności. Dla ugrupowania istotne jest również uproszczenie systemu podatkowego oraz zwiększenie wolności gospodarczej w Polsce. – Wierzymy, że to poprawi sytuację polskich rodzin – tłumaczy Mączka.

– Konfederacja choć różna i składająca się z różnych ugrupowań potrafi się wznieść ponad podziały. Potrafi wypracować wspólny przekaz w postaci siedmiu punktów programowych: silne państwo z silną armią; proste i niskie podatki; ochrona życia ludzkiego od poczęcia; ochrona dzieci i młodzieży przed homopropagandą; sprzeciw wobec żydowskich roszczeń majątkowych; kara śmierci za najcięższe przestępstwa oraz e-voting, czyli możliwość głosowania w wyborach przez internet – przedstawił główne postulaty Konfederacji Jakub Mierzejewski.