Kiedy zakończą się prace na Starym Rynku w Poznaniu?

Stary Rynek, marzec 2023 fot. PIM

Im bliżej czasu, gdy na Starym Rynku tradycyjnie pojawiały się ogródki – tym więcej obaw o to, czy spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie zdąży z przygotowaniem choć części rynku i pytań o to, co się dzieje na budowie.

Stary Rynek obecnie nie przypomina miejsca, na którym można byłoby ustawić choć jeden stolik – ale jak zapewniają przedstawiciele PIM, prace idą pełną parą, chociaż nie zawsze to widać na powierzchni.

Co się dzieje pod ziemią?

– Bardzo ważne jest również to, czego na co dzień nie oglądamy, czyli infrastruktura podziemna – podkreśla Tomasz Płóciniczak, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie. – Przebudowa tych ważnych sieci jest coraz bardziej zaawansowana. Zakończyły się prace związane z izolacją fundamentów Wagi Miejskiej oraz wykonaniem posadzki w piwnicach tego budynku, obecnie izolowane są fundamenty Ratusza. Rozpoczęła się również budowa chodnika na odcinku między ul. Wrocławską a Świętosławską, gdzie widać już krawężnik i podbudowę.

Nadal jednak na rynku pracują archeolodzy, którzy stale dokonują nowych, niezwykle ciekawych odkryć. Tylko w tym tygodniu odsłonili kolejny fragment kanału ściekowego z przełomu XVIII/XIX w., a za domkami budniczymi znaleźli prawdopodobnie pozostałości dawnych kramów kupieckich. Tu prace będą prowadzone głębiej, bo zdaniem Miejskiego Konserwatora Zabytków to ważne odkrycie, które może też być atrakcyjnie historycznie, więc warto je dokładnie zbadać. Trwają prace także między ratuszem a domkami budniczymi, gdzie ma powstać kanał technologiczny.

Ale odkrycia archeologiczne, choć ważne i atrakcyjne, mają to do siebie, że mogą opóźniać prace lub wymagać przeprojektowania na przykład podziemnej infrastruktury albo wyspy zieleni, co dało się zauważyć podczas prac na placu Kolegiackim. Na razie jednak prace idą zgodnie z planem, jak zapewnia PIM.

Zbiorniki zamontowane, stare rury usunięte

Spod Starego Rynku usunięto już większość starego uzbrojenia podziemnego – zastąpiły je nowoczesne instalacje, budowane we współpracy z gestorami sieci. Zamontowane zostały już także podziemne zbiorniki retencyjne, które będą zbierać wodę z rynku i chronić kamienice przed zalewaniem. Woda z nich będzie wykorzystywana do podlewania roślin na wyspach zieleni na rynku. Na budynkach Arsenału i Muzeum Wojskowego gotowa już jest konstrukcja pod zadaszenie pasażu Jana Baptysty Quadro, gdzie ma powstać Pasaż Kultury.

Roboty toczą się również na ulicach przylegających do płyty Starego Rynku. Kończą się prace gazowe na skrzyżowaniu ul. Żydowskiej i Kramarskiej, w przyszłym tygodniu z kolei zakończą przy układaniu sieci elektrycznych i teletechnicznych na ul. Żydowskiej. Wtedy też rozpoczną się tam prace przy konstrukcji podbudowy pod nawierzchnię, a pierwsze fragmenty już gotowej nawierzchni będzie można oglądać już w kwietniu.To właśnie na ulicy Żydowskiej – między innymi – znajdzie się kostka z płyty Starego Rynku, ta, która jeszcze nadaje się do użytku.

Trwają też prace przy chodnikach wokół rynku, by zapewnić wygodny dostęp do kamienic i lokali. Prace zaczną się po stronie południowej, później zachodniej, północnej i wschodniej. Kiedy będą dokładnie gotowe – nie wiadomo. PIM podaje jedynie, że większość na być gotowa na wiosnę, a ta przecież zacznie się za kilka dni.
„Stosowane obsypki i zasypki przygotowywane są zgodnie ze specyfikacją techniczną, a ich zagęszczenie za każdym razem jest sprawdzane” – zapewnia PIM.

Trwają prace na Paderewskiego, która przestała być drogą dojazdową na budowę – tę funkcję pełni teraz Wielka – więc mogli tu wkroczyć robotnicy. Teraz mogą zostać ukończone prace na skrzyżowaniu tej ulicy z Al. Marcinkowskiego – oraz rozpoczęte badania archeologiczne i przebudowa sieci infrastruktury podziemnej.

Dlaczego jest tak drogo?

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie tłumaczy też, dlaczego tak drastycznie wzrósł koszt przebudowy rynku. „Budżet przeznaczony na całą rewaloryzację Starego Rynku jest wyższy niż pierwotne szacunki sprzed kilku lat ze względu na dodatkowy zakres i niezależne czynniki” – wyjaśnia. – „Pierwszy kosztorys nie zakładał wymiany wszystkich sieci podziemnych, a jedynie kanalizację deszczową i przebudowę kolizji. Na etapie wstępnych szacunków nie uwzględniono także wykonania większości nawierzchni z nowego materiału kamiennego. Ponadto kwota określona kilka lat temu musiała ulec zwiększeniu z uwagi na rosnące koszty materiałów budowlanych, inflację, problemy rynku wynikające z pandemii COVID-19, a później wojny w Ukrainie. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej i rozliczenie jej musi nastąpić do końca roku, dlatego celem jest zakończenie zasadniczych prac jesienią”.

Podziel się:

Ostatnio dodane: