Czy miejski monitoring w Poznaniu jest skuteczny?

kamera monitoringu fot. UMP

1232 kamery i operatorzy miejskiego monitoringu, którzy je śledzą całą dobę. Jednak czy rzeczywiście dzięki kamerom poznaniacy mogą się czuć bezpieczniej? Z danych zebranych przez miejskich urzędników wynika, że tak.

„W 2022 roku operatorzy monitoringu zaobserwowali aż 8697 zdarzeń wymagających interwencji – informacje o nich przekazali dyżurnym policji i straży miejskiej” – informuje miasto na swojej stronie. – „Najwięcej, bo aż 4 tysiące zgłoszeń, dotyczyło ścisłego centrum Poznania. W rejonie obsługiwanym przez komisariat policji na Grunwaldzie było ich 1186, na terenie komisariatu „KP Północ” – 1101, w obszarze Wildy – 1013, Nowego Miasta – 746, a także 651 na terenie komisariatu Jeżyce”.

Współpraca z policją

Policjanci współpracują z operatorami miejskiego monitoringu – dzięki sygnałom od nich ujęto 71 osób, które posiadały substancje psychoaktywne, 25 osób, które dewastowały mienie, 13 sprawców rozbojów, kradzieży, pobić i uczestników bójek, a także 10 osób zakłócających porządek publiczny. Funkcjonariusze też na bieżąco przekazują im listy ze zdjęciami osób poszukiwanych i ta część współpracy też daje efekty: w 2022 roku dzięki temu udało się zatrzymać 17 osób, za którymi wystawiono listy gończe. Ogółem dzięki kamerom policjanci zatrzymali 139 sprawców.

„Wśród najczęstszych zdarzeń wymagających w ubiegłym roku interwencji strażników i policjantów było picie alkoholu w niedozwolonych miejscach (2808 przypadków)” – informują władze miasta. – „Liczne były też zarejestrowane dzięki monitoringowi awarie oraz uszkodzenia infrastruktury drogowej i MPK (1246). 984 osoby wymagały pomocy medycznej – operatorzy zauważyli, że leżą na ziemi czy ławkach. Kamery pomogły też wyłapać uchybienia porządkowe (925) i źle zaparkowane pojazdy, które blokowały i utrudniały ruch (843). Mundurowi interweniowali też w przypadku potrzebujących pomocy osób w kryzysie bezdomności (409)”.

1232 kamery

Operatorzy monitoringu miejskiego w Poznaniu obecnie mają do dyspozycji 1232 kamery, które cały czas nagrywają obraz – a pracownicy straży miejskiej na bieżąco go obserwują. Kolejność obserwowania przez operatorów rejonów miasta to efekt konsultacji z policją, strażą miejską i przedstawicielami miejskich jednostek odpowiedzialnych za infrastrukturę.

Przypomnijmy, że straż miejska przejęła od policji obserwację obrazów z kamer monitoringu wizyjnego w 2010 roku, a zmiany w przepisach pozwoliły na zatrudnienie osób cywilnych na stanowiskach operatorów kamer. Początkowo kamer było tylko 146, i to w większości analogowych. Teraz operatorzy mają do dyspozycji 1232 nowoczesne kamery cyfrowe o wysokich parametrach rozdzielczości, które są na bieżąco modernizowane i unowocześniane. Ich siedziba znajduje się w jednym miejscu – w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UMP.

Podziel się:

Ostatnio dodane: