ASF. Apel do Mateusza Morawieckiego. „Ochrona stad trzody chlewnej powinna stanowić priorytet”

Radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zdecydowali o wystosowaniu apelu do Mateusza Morawieckiego, premiera Polski, w celu podjęcia radykalnych kroków w walce z rozprzestrzenianiem się ASF.

Afrykański pomór świń (ASF) pojawił się w Wielkopolsce na początku grudnia wzbudzając panikę wśród producentów żywności. Mimo, że wystąpienie choroby wydawało się być kwestią czasu (pojawiła się wcześniej w sąsiednich województwach), większość producentów żywności do końca liczyła, że nasz region wirus ominie.

ASF. Producenci żywności panikują. “Każdy chce się pozbyć zwierząt”

Wielkopolska jest regionem wyjątkowo specyficznym. To właśnie tutaj produkuje się jedną trzecią polskiej wieprzowiny. Dlatego też straty jakie może wyrządzić u nas ASF boleśnie odczuje cały kraj. Eksperci zresztą już prognozują, że wzrost cen wieprzowiny w przyszłym roku o 10 procent nie powinien nikogo szokować.

Problem dostrzegają też lokalni politycy. Radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego wystosowali apel do Mateusza Morawieckiego, premiera Polski w tej sprawie, w którym zwraca uwagę m.in. na rolę Wielkopolski w produkcji wieprzowiny w Polsce. – „Sejmik Województwa Wielkopolskiego mając na uwadze fakt, że zwalczanie afrykańskiego pomoru świń odbywa się wyłącznie metodami administracyjnymi poprzez wybijanie zwierząt znajdujących się w tzw. strefie zapowietrzonej, a dotychczasowe metody działania okazują się nieskuteczne, wzywa Rząd RP do podjęcia radykalnych działań w celu ograniczenia dalszego rozpowszechniania się w Polsce ASF i ochrony przed tą chorobą terenu województwa wielkopolskiego, strategicznego regionu dla Polski w zakresie hodowli świń i produkcji mięsa wieprzowego oraz do zabezpieczenia w budżecie państwa środków finansowych na pokrycie ewentualnych strat w gospodarstw rolnych” – czytamy w apelu.

Radni Sejmiku ostrzegają premiera, że w przypadku nie zatrzymania epidemii ASF, nasz region może ponieść znaczne straty finansowe, które docelowo odczuje również budżet państwa. – „Zdaniem Radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego ochrona stad trzody chlewnej przed chorobą ASF na terenie województwa wielkopolskiego powinna stanowić priorytet w działaniach polskiego Rządu.” – podkreślają radni.

W swoim apelu radni zwracają m.in. uwagę na problem z brakiem dostatecznej ilości lekarzy w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Poznaniu oraz oczekują uzupełnienia braków kadrowych do stopnia, który umożliwi walkę z ASF. – „Sejmik Województwa Wielkopolskiego popiera także postulaty producentów trzody chlewnej kierowane do Premiera RP, aby koordynację działań w zakresie zwalczania i zapobiegania ASF zorganizować na poziomie ponadresortowym” – podsumowują radni w apelu.

Podziel się: