sobota, 24 lutego, 2024

Zmiany organizacji ruchu w Poznaniu. Kierowcy powinni uważać!

W poniedziałek, 12 lutego, mieszkańcy Poznania mogą spodziewać się tymczasowych zmian w organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ulic Borówki i Żywicznej na obszarze Kobylepola. Inicjatywa ta jest wprowadzana jako wstęp do planowanej stałej zmiany, mającej na celu usprawnienie przepływu pojazdów oraz zwiększenie bezpieczeństwa w tym miejscu.

Aktualna sytuacja na skrzyżowaniu jest niewystarczająca, szczególnie dla kierowców zmierzających ulicą Borówki w stronę centrum miasta, którzy napotykają trudności z włączeniem się do ruchu z powodu podporządkowania tej drogi ulicy Żywicznej. Aby rozwiązać ten problem, planowane jest utworzenie minironda o średnicy 4 metrów, co powinno usprawnić komunikację i zwiększyć płynność ruchu.

Podczas wprowadzania zmian drogowcy zawężą jezdnię do minimum 5 metrów i wprowadzą ograniczenie prędkości pojazdów do 30 km/h. Ustawione zostaną nowe znaki pionowe oraz naniesione oznaczenia poziome, które będą kierować kierowców po zmienionym układzie drogowym.

Kierowcy są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prac drogowych oraz o zwracanie uwagi na nowe oznakowanie.

Źródło: PIM
Strona głównaPoznańZmiany organizacji ruchu w Poznaniu. Kierowcy powinni uważać!