ZDM zapewnia: drogowcy w Poznaniu są przygotowani do zimy

odśnieżanie, Poznań fot. ZDM

47 pługoposypywarek, 26 zestawów samochodowych lub ciągnikowych oraz 874,3 km jezdni i 129,8 km dróg rowerowych do odśnieżenia. Zarząd Dróg Miejskich zapewnia, że jest przygotowany do zimy – a na dniach w Poznaniu ma spaść pierwszy śnieg.

Prawie 25 mln zł

W sezonie zimowym 2023/2024 na odpowiednie utrzymanie dróg i chodników przeznaczono kwotę 24,8 mln zł. Czy tyle wystarczy – to się okaże pod koniec sezonu. Jak przypomina ZDM, w poprzednich latach wydatki na zimowe utrzymanie dróg kształtowały się na prawdę różnie i wynosiły: 21,1 mln zł (2019/2020), 27,8 mln zł (2020/2021), 29,5 mln zł (2021/2022) i 32,3 mln zł (2022/2023). Nie zawsze wszystkie pieniądze zostały wydane – to zależało od obfitości opadów śniegu.

– W obecnym sezonie zimowym utrzymaniem systemowym objętych zostało 874,3 km jezdni oraz 129,8 km dróg rowerowych – wyjaśnia Agata Kaniewska, rzeczniczka prasowa ZDM. – Tak jak w latach ubiegłych wydatki na zimowe oczyszczanie pasów drogowych obejmują zarówno odśnieżanie i usuwanie śliskości, jak również sprzątanie jezdni, chodników, dróg dla rowerów i placów miejskich, przejść podziemnych i kładek, a także opróżnienie koszy ulicznych. Na te prace zarezerwowana została, w tym sezonie, kwota 24,8 mln zł.

By odpowiednio utrzymać drogi, ZDM dysponuje 47 pługoposypywarkami, które będą odśnieżać jezdnie, oraz 26 zestawami samochodowymi lub ciągnikowymi (czyli pług i piaskarka) do utrzymania czystości na chodnikach.

– W pierwszym etapie prac zimowych koncentrujemy działania na mechanicznym usuwaniu śniegu, a następnie na posypywaniu nawierzchni materiałami chemicznymi bądź uszorstniającymi – informuje rzeczniczka. – Wybór standardów zimowego utrzymania jest wynikiem kompromisu pomiędzy dążeniem do zapewniania jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego, obowiązkiem zachowania rygorów wynikających z konieczności ochrony środowiska, a także obowiązkiem przestrzegania dyscypliny finansów publicznych.

Standardy utrzymania dróg

Poznańskie ulice jak co roku zostały podzielone na sieci i w każdej z nich obowiązują inne standardy utrzymania:

– sieć strategiczna (pierwsza kolejność) – o łącznej długości 271,6 km – to jezdnie ram komunikacyjnych, główne trasy wlotowe do miasta, dojazdy do najważniejszych instytucji miasta i największych szpitali. Czas reakcji: 1,5 – 2 godz. od momentu wydania polecenia przez dyspozytora (centrum zimowego utrzymania)

– sieć podstawowa (druga kolejność) – o łącznej długości 259,8 km – to jezdnie ulic łączących osiedla mieszkaniowe z centrum miasta, pozostałe trasy wlotowe do miasta oraz trasy miejskiej komunikacji autobusowej. Czas reakcji: 2 – 2,5 godz. od momentu wydania polecenia przez dyspozytora (centrum zimowego utrzymania)

– sieci lokalne (trzecia i czwarta kolejność) – o łącznej długości 334,8 km – to jezdnie ulic łączących osiedla peryferyjne z siecią podstawową oraz inne ulice będące dojazdami do obiektów użyteczności publicznej, a także w obrębie osiedli mieszkaniowych istotne komunikacyjnie. Czas reakcji: 3 – 4,5 godz. od momentu wydania polecenia przez dyspozytora (centrum zimowego utrzymania)

Działania na pozostałych jezdniach ulic miasta Poznania odbywać się będą w trybie interwencyjnym. Jeśli chodzi o drogi gruntowe – będą odśnieżane i posypywane piaskiem na zgłoszenia mieszkańców.

– W pierwszej kolejności staramy się reagować na zgłoszenia o oblodzeniu od pieszych, gdyż dla nich takie oblodzenie jest szczególnie niebezpieczne – tłumaczy Agata Kaniewska. – Groźne jest także oblodzenie występujące na odcinkach dróg gruntowych o znacznym spadku. Także w takich przypadkach staramy się reagować niezwłocznie. Należy jednak podkreślić, że tego typu działania doraźne rozpoczynamy dopiero po zakończeniu pracy pługoposypywarek na drogach utrzymywanych systemowo.

Odśnieżanie chodników i dróg rowerowych

Chodniki, które położone są bezpośrednio przy granicy nieruchomości muszą być odśnieżane przez właścicieli (zarządców) tych nieruchomości – tak stanowi ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Właściciel posesji powinien odgarnąć śnieg, a następnie posypać nawierzchnię w celu uszorstnienia (Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Poznania).

Pierwsze działanie (odśnieżanie, posypywanie piaskiem) na drogach rowerowych liczących 129,8 km powinno się odbyć w ciągu 3 godzin, licząc od początku opadów śniegu lub wystąpienia gołoledzi – dyspozytorzy korzystają z danych meteorologicznych i prognoz pogody przygotowywanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, by przed spodziewanymi opadami śniegu ekipy do odśnieżania były gotowe na czas.

Wykonawcy działający na zlecenie ZDM na chodnikach i drogach rowerowych mogą stosować wyłącznie piasek o uziarnieniu do 1 mm, a środki chemiczne – wyłącznie przy opadach marznącego deszczu. Na jezdniach sieci strategicznej i podstawowej (I i II kolejność) stosowane są zarówno środki chemiczne (sól drogowa), jak również środki niechemiczne (uszorstniające). By od środków chemicznych nie ucierpiała przydrożna roślinność, jest ona osłaniana matami foliowo-słomianymi osłoniętych – w tym roku osłonięto około 25 000 metrów terenów przy ulicach z roślinnością niską.

Zgłoszenie dotyczące zimowego utrzymania ulic mogą wysyłać także mieszkańcy – wszystkie niezbędne dane są na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich w zakładce Akcja Zima.

Źródło: ZDM

Podziel się: