Sprawa ma skomplikowany charakter i wymaga szczegółowej analizy zgromadzonej dokumentacji, a strony postępowania muszą mieć więcej czasu na zapoznanie się z zebranym materiałem – uznał Łukasz Mikołajczyk, wojewoda wielkopolski. Dlatego wydłużył postępowanie do 9 października.

Przypomnijmy, że chodzi o obiekt hotelowy nad jeziorem w Stobnicy niedaleko Obornik, który z racji rozmiarów zwany jest zamkiem. Został zbudowany na obszarze chronionym Natura 2000, a wniosek o zbadanie sprawy złożył do wojewody prokurator okręgowy po serii stwierdzonych nieprawidłowości przy wydawaniu pozwoleń na tę budowę i zatrzymań siedmiu osób.

Wojewoda 14 sierpnia zawiadomił o wszczęciu postępowania w tej sprawie – a 4 września zawiadomił strony postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji starosty obornickiego dotyczącej pozwolenia na budowę obiektu na obszarze chronionym Natura 2000 Puszcza Notecka.

Zdecydował też o wydłużeniu postępowania do 9 października. Wynika to ze skomplikowanego charakteru sprawy i konieczności dokonania szczegółowej analizy zgromadzonej w toku postępowania dokumentacji.

Po dokonaniu pełnej merytorycznej oceny sprawy, jeszcze przed wydaniem decyzji kończącej, rozstrzygnięta zostanie kwestia ewentualnego wstrzymania wykonalności decyzji. Obecnie nie jest możliwe określenie ostatecznego wyniku w sprawie.

WUW, el