Wyznaczona kolejna strefa zakażenia. Znów ptasia grypa!

mewa fot. L. Łada (zdjęcie ilustracyjne)

Dopiero co stwierdzono wirusa ptasiej grypy u mew znalezionych nad jeziorem Winiary w Gnieźnie – a teraz okazało się, że ognisko choroby istnieje też nad jeziorem Jelonek. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gnieźnie wyznaczył kolejną strefę zakażenia na terenie miasta.

Urząd Miejski w Gnieźnie potwierdził stwierdzenie ogniska grypy ptaków u mewy śmieszki znalezionej w jeziorze Jelonek. To drugie takie ognisko po stwierdzonym kilka dni temu ognisku wokół jeziora Winiary. W związku z tym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gnieźnie wyznaczył wokół jeziora strefę objętą zakażeniem, ale bez parku Piastowskiego.

W rozporządzeniu czytamy: “W związku ze stwierdzeniem ogniska choroby – wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N1 u ptactwa dzikiego (mewy śmieszki) na terenie powiatu gnieźnieńskiego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gnieźnie wyznacza strefę objętą zakażeniem, obejmującą następujące obszary:

Jezioro Jelonek wraz z pobliskim stawem i prowadzącym do niego ciekiem wodnym. Mapa strefy objętej zakażeniem stanowi załącznik do rozporządzenia.

W strefie objętej zakażeniem nakazuje się:
1. Utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub innym miejscu w gospodarstwie w sposób:
1) ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,
2) uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach;

2. Stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przy kontakcie z drobiem, w szczególności odkażanie rąk i obuwia oraz zabezpieczenia wody, paszy i ściółki przed kontaktem z dzikimi ptakami;

W strefie objętej zakażeniem zakazuje się organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki.
Nakazuje się oznakowanie strefy objętej zakażeniem poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych o następującej treści: „UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW – STREFA OBJĘTA ZAKAŻENIEM”;

Nakazy i zakazy, o których mowa wyżej, obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo w strefie objętej zakażeniem”.

Podziel się: