Ptasia grypa w Wielkopolsce. Służby weterynaryjne objęły część Gniezna strefą zakażenia. Co to oznacza?

mewa fot. L. Łada (zdjęcie ilustracyjne)

Po Powidzu, Słupcy, Skorzęcinie i Koninie martwe mewy znaleziono także w Gnieźnie. Ptaki odkryto nad jeziorem Winiary, a badanie w Instytucie Weterynarii w Puławach potwierdziło ptasią grypę. Służby weterynaryjne objęły część Gniezna strefą zakażenia. Co to oznacza?

Jak informuje Powiatowy Lekarz Weterynarii, w związku ze stwierdzeniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N1 u mewy śmieszki na terenie powiatu gnieźnieńskiego, została wyznaczona strefa objęta zakażeniem.

To następujące obszary: jezioro Winiary i tereny przyległe: od strony północnej granicę stanowi Trasa Zjazdu Gnieźnieńskiego – droga krajowa nr 15; od strony wschodniej granicę stanowi linia kolejowa przecinająca ul. Zamiejską; od strony południowej granice stanowią ul. Zamiejska oraz ul. Spokojna, dalej od ul. Spokojnej przy skrzyżowaniu z ul. Szarych Szeregów granicę stanowi ścieżka rowerowo-piesza biegnąca do ul. Łazienki do terenu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o., od strony zachodniej granicą jest działka oczyszczalni miejskiej ogrodzona betonowym płotem biegnącym w stronę jeziora do ścieżki rowerowo-pieszej wzdłuż jeziora Winiary.

“W strefie objętej zakażeniem nakazuje się” – czytamy w obwieszczeniu PLW – “Utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub innym miejscu w gospodarstwie w sposób: ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami, uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach; Stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przy kontakcie z drobiem, w szczególności odkażanie rąk i obuwia oraz zabezpieczenia wody, paszy i ściółki przed kontaktem z dzikimi ptakami; W strefie objętej zakażeniem zakazuje się organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki. Nakazuje się oznakowanie strefy objętej zakażeniem poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych o następującej treści: “Uwaga! Wysoce Zjadliwa Grypa Ptaków – Strefa Objęta Zakażeniem”.

Nakazy i zakazy wprowadzone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo w strefie objętej zakażeniem. Trzeba jednak podkreślić, że wirus H5N1 nie jest groźny dla ludzi, choć mogą go oni przenosić na ptaki. To dlatego tak ważne jest zachowanie zasad bioasekuracji w hodowlach.

Podziel się: