sobota, 24 lutego, 2024

Wielkopolski Kongres Samorządowy. Dekalog postulatów dla silniejszych samorządów

Podczas III Wielkopolskiego Kongresu Samorządowego, który odbył się 25 stycznia 2024 r. w Poznaniu, liderzy samorządowi z Wielkopolski przedstawili dziesięć kluczowych postulatów mających na celu umocnienie pozycji i roli samorządów terytorialnych w Polsce. W spotkaniu, które zorganizowało Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, wzięli udział m.in. Wojewoda Wielkopolski Agata Sobczyk oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. 

Wśród kluczowych postulatów przedstawiono m.in. apel o reformę finansów publicznych, rzetelną ocenę kosztów zadaniowych w oświacie, zmianę w organizacji służby zdrowia oraz opracowanie nowego modelu zarządzania odpadami komunalnymi. Samorządowcy zwrócili również uwagę na konieczność przestrzegania konstytucyjnych zasad adekwatności środków finansowych do zadań oraz opiniowania przez samorządy istotnych ustaw wpływających na ich działalność. Podkreślali potrzebę powrotu do procesów decentralizacji, umożliwienia społecznościom lokalnym wyboru własnych liderów, a także zreformowania sprawozdawczości samorządowej. Dodatkowo, zaproponowano utworzenie komisji kodyfikacyjnej prawa samorządowego.

Marszałek Woźniak podczas kongresu wyraził przekonanie, że ostatnie lata nie były łatwe dla samorządów i miały miejsce próby centralizacji zarządzania. Zwrócił uwagę na potrzebę przejrzystości w dystrybucji środków inwestycyjnych i wyraził nadzieję na rozwój relacji partnerskich między administracją rządową a samorządową. Wojewoda Sobczyk również wypowiedziała się na temat znaczenia samorządów i deklarowała otwartość na współpracę w zakresie realizacji wspólnych celów.

Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Jacek Gursz, odniósł się do historii kongresów, podkreślając, że poprzednie edycje odbywały się w trudnych czasach dla samorządności, a obecna daje nadzieję na poprawę sytuacji dzięki nowej koalicji rządzącej.
Profesor Jerzy Stępień przypomniał, że samorząd terytorialny jest ważnym elementem dziedzictwa Solidarności i podkreślił jego znaczenie dla demokracji lokalnej.

Debata i postulaty wypracowane podczas III Wielkopolskiego Kongresu Samorządowego mają stanowić podstawę do dalszych rozmów i działań legislacyjnych w celu wzmocnienia i optymalizacji działania samorządu terytorialnego w Polsce.

Strona głównaWielkopolskaWielkopolski Kongres Samorządowy. Dekalog postulatów dla silniejszych samorządów