Wielkopolska: Mieścisko i Zagórów nadal bez gazu. Czy instalacje przejmie PGNiG?

Od 27 kwietnia mieszkańcy obu gmin są bez gazu, bo firma, która go dostarczała, została objęta sankcjami. Jak informuje wojewoda wielkopolski, w obu gminach wdrożono tymczasowe rozwiązania, a MSW skierowało już wniosek do premiera, by instalacje w obu gminach przejęło PGNiG.

Gminy Mieścisko w powiecie wągrowieckim i Zagórów w powiecie słupeckim miały podpisane umowy na dostawę gazu z firmą Novatek Green Energy, która znalazła się na liście podmiotów objętych sankcjami, jak informowaliśmy. Sprawę od wczoraj pilotuje Wielkopolski Urząd Wojewódzki, który już wdrożył tymczasowe rozwiązania ułatwiające życie mieszkańcom.

„Działania, jakie podejmowane są w celu przywrócenia dostaw gazu, są konsultowane na szczeblu centralnym, ponieważ problem dotyczy jeszcze kilku innych gmin spoza województwa wielkopolskiego” – wyjaśnia WUW. – „Ze strony wojewody wielkopolskiego podejmowane są działania mające na celu stabilizację sytuacji w zakresie obniżenia temperatur w pomieszczeniach użytkowanych przez odbiorców gazu w tych dwóch gminach”.

Oznacza to, że wszystkie obiekty publiczne, takie jak szkoły i przedszkola wykorzystują obecnie grzejniki elektryczne, by zapewnić odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach i także do innych celów bytowych, dopóki gaz znów nie zacznie płynąć. W gminie Mieściska to urząd gminy, ośrodek zdrowia, ośrodek pomocy społecznej, szkoła, przedszkole, posterunek policji, firma De Heus – producent pasz oraz około 40 odbiorców indywidualnych. W gminie Zagórów to z kolei dwie szkoły podstawowe, przedszkole, ośrodek zdrowia, miejsko-gminny ośrodek kultury, urząd miejski oraz około 50 odbiorców indywidualnych.

„Wojewoda wielkopolski jest w stałym kontakcie z wójtami i spółkami skarbu państwa w tym zakresie” – zapewnia WUW. – „Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji skierowało wniosek do Kancelarii Premiera o wydanie decyzji w sprawie przejęcia przez PSG oraz PGNiG na mocy ustawy o zarządzaniu kryzysowym instalacji gazowych należących do spółki Novatek Green Energy”.