Warta przybiera. Kolejne odcinki Wartostrady pod wodą!

Cybina i Wartostrada 19.02.2022 fot. Sławek Wąchała

Poziom Warty według wodowskazu przy moście Rocha wynosi obecnie 368 cm. A to oznacza, że kolejne odcinki Wartostrady znajdują się pod wodą i są niedostępne dla spacerowiczów oraz rowerzystów.

Zarząd Dróg Miejskich od 12 lutego, odkąd poziom rzeki wzrósł do prawie 350 cm, rozpoczął demontaż znajdującej się na Wartostradzie infrastruktury miejskiej. Na odcinku od mostu św. Rocha do Śródki zostały usunięte lampy, ławki i kosze na śmieci. Wrócą na swoje miejsce jak tylko woda opadnie do bezpiecznego poziomu.

Na szczęście samej nawierzchni Wartostrady wzrost poziomu wody nie powinien zaszkodzić. Trasa była projektowana i budowana z uwzględnieniem faktu, że będzie okresowo zalewana przez wodę. Tak samo przygotowano infrastrukturę towarzyszącą, czyli lampy, ławki i kosze na śmieci.

„Wartostrada przebiega przez teren zalewowy, więc demontaż był przewidywany przy wzrastającym poziomie wody. Już na etapie projektowania trasy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wskazało konieczność usunięcia elementów infrastruktury w przypadku wysokiego stanu wody, by zapobiec ewentualnym zatorom na rzece” – informuje ZDM.

Źródło: ZDM, IMiGW