Ulica na Jeżycach zmieni wygląd. “Trwają badania gruntu w obrębie zbiorników”

Kościelna fot. L. Łada

Na ulicy Kościelnej właśnie zaczęły się badania gruntu wokół terenu zajmowanego przez stację. Do końca roku Orlen opuści to miejsce i wtedy rozpoczną się prace nad rekultywacją owalnicy oraz przywróceniem zieleni, jak poinformowała Rada Osiedla Jeżyce.

“Na owalnicy ul. Kościelnej na zlecenie koncernu PKN Orlen trwają badania gruntu w obrębie zbiorników” – poinformowała Rada Osiedla Jeżyce na swoim profilu na Facebooku. – “Stacja paliw do końca tego roku opuści to miejsce i do tego czasu jest zobowiązana do rekultywacji tego terenu. Następnie już prosta droga do przywrócenia zieleni”.

Orlen wyprowadza się z Kościelnej, ponieważ miasto wypowiedziało mu umowę i dzięki temu w przyszłym roku skwer między dwoma pasami ulicy ma się zmienić nie do poznania. Prace nad tym trwają zresztą już od kilku lat – w 2018 roku swoje pomysły na zagospodarowanie tego terenu zaproponowali studenci Seweryn Trzyn, Kamil Ziółkowski, Joanna Piasecka i Tomasz Bekas, którzy zwyciężyli w konkursie ogłoszonym przez miasto. Ich projekt zakładał powstanie płytkiego zbiornika wody, górek rekreacyjnych dla dzieci oraz nowe nasadzenia zieleni.

Jednak w praktyce ten projekt byłby trudny do zrealizowania, jak wyjaśniała w marcu 2023 roku Weronika Sińska-Mikuła, kierownik Oddziału projektów śródmiejskich Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta. Dlatego miasto ogłosiło kolejny konkurs, a projektanci mogli zgłaszać swoje pomysły do 24 marca 2023.

“Przestrzeń między jezdniami ulicy Kościelnej ma zmienić się w spójny, funkcjonalny i estetyczny zieleniec oraz miejsce rekreacji dla mieszkańców Jeżyc” – informowały władze Poznania. – “Głównym zadaniem projektantów będzie stworzenie zieleńca wraz z funkcjami towarzyszącymi oraz umożliwienie bezpiecznej komunikacji pieszej zarówno wzdłuż terenu zieleni jak i pomiędzy obszarami podzielonymi ul. Św. Wawrzyńca – skwerem im. Marii Paradowskiej i skwerem im. Haliny Szwarc. Projekt będzie również uwzględniać rozwiązania zwiększające naturalną zdolność do zatrzymywania wody w gruncie. Zgodnie z wytycznymi zaprojektowany ma zostać hybrydowy system retencjonujący”.

Jak ostatecznie będzie wyglądał pas zieleni na Kościelnej? Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania projektu budowlano-wykonawczego, a także zgód i decyzji na rozpoczęcie prac budowlanych. Pierwsze efekty zobaczymy już w przyszłym roku.

Podziel się: