Ulica 23 czy 16 lutego? Cyryl Klub chce konsultacji społecznych

ulica 23 Lutego fot. UMP

Działacze Cyryl Klub 1 marca złożyli wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy z 23 Lutego na 16 Lutego. Uważają, że tego życzyłoby sobie wielu poznaniaków. To kolejna próba zmiany nazwy tej ulicy.

Przypomnijmy: wszystko zaczęło się od zbiórki podpisów pod petycją o ustanowienie w Poznaniu ulicy 16 lutego, upamiętniającej podpisanie rozejmu w Trewirze, kończącego Powstanie Wielkopolskie i zatwierdzającego przynależność Wielkopolski do Polski. To podczas niej działacze Instytutu Poznańskiego oraz stowarzyszenia Projekt Poznań, powiązanych, tak jak Cyryl Club, z Prawem i Sprawiedliwością, mieli usłyszeć od wielu poznaniaków, że życzyliby sobie zmiany nazwy ulicy 23 lutego 1945 na 16 lutego.

Dlatego postanowili złożyć wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w tej sprawie – nie bacząc na to, że sprawa była już rozważana w 2018 roku. Ówczesny wojewoda Zbigniew Hoffmann zmienił zarządzeniem nazwę ulicy 23 Lutego na por. Janiny Lewandowskiej uznając, że propagowała komunizm, a to było niezgodne z prawem. Jednak zmianie byli przeciwni sami poznaniacy, czemu dali wyraz, zasłaniając nowe tabliczki z nazwami. Ich stanowisko poparł także Wojewódzki Sąd Administracyjny, do którego zwróciła się Rada Miasta Poznania. Jak uznał, nazwa ulicy 23 Lutego nie propaguje komunizmu i wejścia Armii Czerwonej do Poznania, bo… wejście armii radzieckiej do miasta nastąpiło 24 lutego 1945 roku. Data o dzień wcześniejsza upamiętnia natomiast zakończenie okupacji niemieckiej i walk o Poznań.

Niezrażeni wyrokiem sądu działacze Cyryl Klub złożyli do Rady Miasta Poznania i prezydenta Jacka Jaśkowiaka wniosek następującej treści:

W imieniu organizacji pozarządowych współpracujących w ramach Cyryl Club, w szczególności w imieniu Fundacji Instytut Poznański oraz Stowarzyszenia Projekt Poznań, zwracamy się z wnioskiem do Rady Miasta Poznania, a także do Prezydenta Miasta Poznania o przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy z 23 Lutego na 16 Lutego.

Jako poznańskie organizacje pozarządowe współpracujące w ramach Cyryl Club uruchomiliśmy internetową zbiórkę podpisów w sprawie ustanowienia w Poznaniu ulicy 16 Lutego. W trakcie zbiórki podpisów wielu mieszkańców Poznania proponowało, aby zmienić nazwę ulicy z 23 Lutego na 16 Lutego. Z tego powodu rozpoczęliśmy debatę publiczną mającą na celu dyskusję nad ewentualną zmianą nazwy ulicy. Informacja o pomyśle zmiany nazwy ulicy 23 Lutego pojawiła się nawet w rosyjskich mediach, które wyraziły niezadowolenie z niniejszej propozycji, a przedstawicieli Cyryl Club nazwały „działaczami antyrosyjskimi”. Dodatkowo media rosyjskie określiły całą inicjatywę jako „walkę ze światową spuścizną sowiecką”.

23 lutego 1945 r. Armia Czerwona podczas II wojny światowej wyparła wojska niemieckie z Poznania po kilku latach okupacji. Warto zaznaczyć, że ulica 23 Lutego (bez daty rocznej) została nadana przez władzę komunistyczną po II wojnie światowej. 23 lutego to także obchodzony obecnie w Rosji Dzień Obrońcy Ojczyzny, czyli rosyjskie święto wywodzące się z czasów Związku Radzieckiego – od 1946 do 1993 r. było nazywane Dniem Armii Radzieckiej i Marynarki Wojennej.

16 lutego 1919 r. podpisano rozejm w Trewirze, który jest uznawany za formalne zakończenie zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, a tym samym wyparciem Niemców z wielkopolskich ziem po wielu dekadach germanizacji i próby wyniszczenia polskiego ducha.

W związku z powyższym, w Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, czyli żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego, których po II wojnie światowej dotknęły ogromne prześladowania ze strony władzy komunistycznej, zwracamy się z wnioskiem do Rady Miasta Poznania oraz do Prezydenta Miasta Poznania o podjęcie stosownych działań w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych. Warto, aby wszyscy mieszkańcy Poznania, a być może nawet Wielkopolski, wypowiedzieli się na temat tej inicjatywy i zdecydowali – czy chcą, aby ulica 23 Lutego nadal znajdowała się na mapie Poznania. Wnioskujemy o to, aby konsultacje społeczne przeprowadzić w formie powszechnej internetowej ankiety na oficjalnej stronie Miasta Poznania, w której mieszkańcy będą mogli wyrazić swoją opinię„.

Podziel się:

Ostatnio dodane: