Uchwała zmieniona. Klubów go-go już nie będzie?

Poznań Stary Rynek monitoring fot. Sławek Wąchała (zdjęcie ilustracyjne)

Podczas dzisiejszej sesji poznańscy radni przyjęli zmiany w uchwale o Parku Kulturowym Stare Miasto. Zgodnie ze zmianami nie będzie już można tam prowadzić usług o charakterze erotycznym. A to oznacza, że kluby go-go będą musiały zostać zamknięte.

Dotąd w uchwale o Parku Kulturowym były tylko zapisy zakazujące nagabywania do skorzystania z usług o charakterze erotycznym – nie przeszkadzały natomiast w działaniu samych klubów. Miasto walczyło z klubami wszelkimi możliwymi sposobami, łącznie z sądowymi – jednak samorząd, jak się niestety okazało, nie ma zbyt wielkiego pola manewru w takich sytuacjach.

Rozwiązaniem – miejmy nadzieję, że skutecznym – ma być uchwalenie zmian w uchwale o Parku Kulturowym Stare Miasto. Zgodnie z uchwalonymi dziś zmianami działalność o charakterze erotycznym będzie na Starym Rynku zakazana. Jak zwróciła uwagę Miejska Konserwator Zabytków Joanna Bielawska-Pałczyńska, taka działalność ma duży wpływ na krajobraz kulturowy tej części miasta, w której się mieści. Lokale go-go to trudne i uciążliwe sąsiedztwo dla mieszkańców.

Wielokrotnie na problem lokali go-go zwracał też uwagę prezydent Jacek Jaśkowiak. Jego zdaniem taka działalność nie powinna mieć miejsce w reprezentacyjnym sercu miasta.

– Obecność tego typu działalności w śródmieściu negatywnie wpływa na wizerunek Poznania – mówił w styczniu, zapowiadając zmiany w uchwale o parku kulturowym. – Nie tylko na zewnątrz, wśród turystów i osób odwiedzających nasze miasto w celach biznesowych, ale też mieszkańców. Nie możemy tego tolerować.

Zmiany w uchwale zaczną obowiązywać za sześć miesięcy i do tego czasu kluby go-go powinny zniknąć ze Starego Miasta.

Park Kulturowy Stare Miasto w Poznaniu obowiązuje od marca 2018 roku. Obejmuje swoimi granicami jeden z najcenniejszych kulturowo obszarów – teren lokacyjnego miasta w obrębie murów miejskich. Zapisy uchwały określają znacznie precyzyjniej niż miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zasady prowadzenia handlu i gastronomii, działań reklamowych czy sposobu korzystania z zabytków, a także ochronę zakomponowanych form zieleni, kamiennych nawierzchni, zabytkowych szyldów i napisów na elewacjach. Regulują również kwestie dotyczące lokalizacji i formy ogródków gastronomicznych, reklam i szyldów, a także remontów elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej, umieszczania markiz i iluminacji, zgodnie z innymi dokumentami miejskimi oraz wcześniejszą praktyką konserwatorską.

Źródło: Radio Poznań