Kolejna odsłona walki z klubami go-go. „Stary Rynek i okolice to nasze dziedzictwo, które musimy chronić i o które musimy dbać”

Miasto Poznań panorama Fot. Sławek Wąchała

Zakaz prowadzenia działalności usługowej o charakterze erotycznym. Taki zapis ma się znaleźć w nowelizacji uchwały o parku kulturowym. – Obecność tego typu działalności w śródmieściu negatywnie wpływa na wizerunek Poznania – uważa prezydent Jaśkowiak.

Dalsza poprawa estetyki Starego Miasta i zwiększenie możliwości egzekwowania przepisów – to Zmiany w uchwale mają pomóc w walce o wyeliminowanie klubów go-go ze ścisłego centrum Poznania i poprawę estetyki tej części miasta.

– Obecność tego typu działalności w śródmieściu negatywnie wpływa na wizerunek Poznania – uważa Jacek Jaśkowiak. – Nie tylko na zewnątrz, wśród turystów i osób odwiedzających nasze miasto w celach biznesowych, ale też mieszkańców. Nie możemy tego tolerować. Stary Rynek i okolice to nasze dziedzictwo, które musimy chronić i o które musimy dbać. Wierzę, że nowy zapis w uchwale o parku kulturowym spowoduje, że tego typu usługi przestaną psuć wizerunek ścisłego centrum i całego Poznania, a stolica Wielkopolski słynąć będzie jak dotąd z interesujących zabytków, przedsiębiorczości i bogactwa kulturalnego.

Zasady funkcjonowania parku kulturowego

Uchwała o utworzeniu „Parku Kulturowego Stare Miasto” obowiązuje w Poznaniu od lutego 2018 r. Określa ona zasady dotyczące m.in. prowadzenia handlu i gastronomii, działań reklamowych czy sposobu korzystania z zabytków.

– Po trzech latach obowiązywania uchwały pojawiła się konieczność doprecyzowania pewnych kwestii, a także rozszerzenia niektórych zapisów – tłumaczy Joanna Bielawska-Pałczyńska, Miejska Konserwator Zabytków. – Podjęło się tego Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków i międzywydziałowy zespół zadaniowy. Celem nowelizacji jest dalsza poprawa estetyki Starego Miasta oraz zwiększenie możliwości egzekwowania przepisów. Oprócz drobnych korekt, takich jak uaktualnienie nazw ulic stanowiących granicę parku, zapisy dotyczące banerów informujących o wydarzeniach kulturalnych czy uściślenie zasad iluminacji budynków, najważniejszą zmianą jest zakaz prowadzenia działalności usługowej o charakterze erotycznym na tym terenie.

Funkcjonowanie klubów go-go na obszarze Starego Miasta oddziałuje negatywnie na zabytkowy wizerunek Poznania, twierdzą władze miasta. Ich zdaniem lokale rozrywkowe o takim charakterze są także wyjątkowo trudnym i uciążliwym sąsiedztwem dla mieszkańców danej dzielnicy i stają się jedną z przyczyn wyprowadzek. W takim sąsiedztwie niekomfortowo czują się nie tylko poznaniacy, ale także goście hoteli i turyści.

Doświadczenia innych samorządów pomogą?

– Najcenniejszy historycznie obszar miasta ma służyć w równej mierze mieszkańcom, przedsiębiorcom i turystom. Prawo do użytkowania wspólnej przestrzeni wiąże się nie tylko z korzyściami, ale również odpowiedzialnością i pociąga za sobą różne obowiązki. Dlatego właśnie powołaliśmy do życia park kulturowy – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. – Liczymy, że nowelizacja uchwały o parku kulturowym pomoże stworzyć warunki prawne do docelowego usunięcia z historycznego obszaru staromiejskiego szkodzących wizerunkowi Poznania klubów go-go. Dołożymy wszelkich starań, by Stare Miasto mogło szczycić się mianem największej atrakcji turystycznej, godnie prezentując zachowane dziedzictwo kulturowe.

Miasto powróciło do tematu walki z działalnością klubów go-go w ścisłym centrum, kierując się doświadczeniem innych polskich samorządów. Przykład Krakowa i Wrocławia, które także podjęły się ostatnio aktualizacji obowiązujących przepisów, pokazuje, że akt prawa miejscowego może być również skuteczny w walce z niepożądanymi zjawiskami na chronionym obszarze. W tych miastach przyjęte uchwały zostały utrzymane przez Wojewódzkie Sądy Administracyjne.

Wspomniana uchwała nie narusza swobody prowadzenia działalności gospodarczej związanej z branżą erotyczną, przedsiębiorcy mogą ją realizować poza granicami parku kulturowego. Na jego obszarze wszystkie podmioty muszą się dostosować do przepisów prawa.

Źródło: UMP