System dróg rowerowych w Poznaniu zostanie rozbudowany?

Cybina Wartostrada Poznań fot. Sławek Wąchała

Drogi rowerowe wzdłuż torów kolejowych i przy najbardziej popularnych szlakach turystycznych. Tak władze miasta chcą rozbudować system dróg rowerowych w Poznaniu, ponieważ ten sposób poruszania się po mieście staje się coraz bardziej popularny.

Miasto w nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które obowiązuje od 11 lipca, określiło plany rozwoju infrastruktury rowerowej. Jednym z pomysłów jest uzupełnienie istniejącego systemu o drogi rowerowe wzdłuż terenów kolejowych – na przykład planowana trasa w sąsiedztwie linii kolejowej nr 3 (relacja Warszawa Zachodnia-Kunowice) umożliwi przejazd rowerem po trasie od Antoninka, przez Poznań-Wschód, Poznań-Garbary do Dworca Głównego i dalej przez Górczyn do Junikowa.

W planach jest także dalsza rozbudowa tras turystycznych, takich jak Wartostrada oraz trasa wzdłuż poznańskich jezior, która umożliwi przejazd od Kiekrza do Malty.
“Powstanie nowych odcinków nie tylko wzbogaci ofertę rekreacyjną, ale również uzupełni układ transportowy miasta, łącząc zarówno drogi rowerowe rozchodzące się promieniście od centrum, jak i te osiedlowe” – wyjaśniają miejscy urzędnicy. – “Ponadto Wartostrada i trasa wzdłuż torów kolejowych linii nr 3 – ze względu na możliwość realizacji bezkolizyjnego przebiegu w stosunku do ruchu samochodowego – mogą pełnić rolę autostrad rowerowych”.

System tras pieszo-rowerowych nie byłby kompletny bez mostów i kładek, co również zostało ujęte w studium: chodzi tu między innymi o planowane mosty Berdychowskie, łączące Stare Miasto, Ostrów Tumski i Piotrowo czy – również zaplanowaną – kładkę na przedłużeniu ulicy o. M. Żelazka, która ma połączyć Wildę z osiedlem Piastowskim. Założenie systemu ujętego w studium jest taki, by ciągi rowerowe uzupełniły sieć transportową Poznania tak, by jak najwięcej mieszkańców miało możliwość wygodnego podróżowania rowerem, co wzmocni konkurencyjność tego środka transportu wobec samochodów.

Podziel się: