Śnięte ryby w jeziorze pod Poznaniem. Co wykazały badania?

Śnięte ryby w jeziorze Kowalskim fot. Ewa Malicka

Wiadomo już, co spowodowało śnięcie ryb w jeziorze Kowalskim pod Poznaniem. Wojewódzki Inspektora Ochrony Środowiska opublikował wyniki badań. Zaskoczenia nie ma – to przyducha, czyli niska zawartość tlenu w wodzie, spowodowana upałami i dużym zanieczyszczeniem wody w jeziorze.

Pierwsze śnięte ryby zauważono w jeziorze 28 czerwca, podczas kolejnych dni ich przybywało, a 1 lipca zaczęto je liczyć już nie na sztuki, ale na kilogramy. Wolontariusze powiadomili służby i pod wodzą fundacji “Ratuj Ryby” zaczęli zbierać martwe ryby wyrzucane na brzeg.

Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska przeprowadzili badania wody w jeziorze Kowalskim.
“Woda w zbiorniku podczas oględzin w dniu 28.06.2023 r. oraz w dniu 29.06.2023 r. była lekko mętna, wyczuwalny był zgniły zapach” – informuje WIOŚ. – “Zostały pobrane dwie próby wody: bezpośrednio przy dzikiej plaży oraz przy ujściu starego kanału, który jest pozostałością po starej przepompowni w miejscowości Kowalskie. Nie stwierdzono źródeł zanieczyszczeń w postaci wylotów czy innych czynników wpływających bezpośrednio na zaistniały stan martwych ryb. Wstępne wyniki analizy wykazały niską zawartość tlenu przy temperaturze wody 20-230 C na poziomie od 2,18 mg/l do 5,14 mg/l”.

Kolejne badanie przeprowadzono następnego dnia w miejscu, gdzie wypływają ścieki wylotem przy zaporze czołowej zbiornika. “Stwierdzono za zaporą czołową w miejscu wypływu rzeki Główna ze zbiornika wodnego silny i intensywny zapach siarkowodorowy, kolor wody był mlecznobiały, widoczna była szarobiała piana na powierzchni wody, która powstała wraz z intensywnym wypływem rzeki w tym miejscu” – raportuje WIOŚ. – “Dodatkowo widoczny był przy wylocie biały osad/grzybek ściekowy/, który pokrywał roślinność przybrzeżną i wodną. Nie stwierdzono dopływu ścieków do zbiornika, a widoczne zanieczyszczenie było wynikiem odrywania się osadów dennych. Reasumując, wstępne wyniki analiz wskazują, że przyczyną śnięcia ryb była niska zawartość tlenu w zbiorniku wodnym oraz podwyższona temperatura wody. Pełne wyniki badań będą znane za ok. 14 dni, po przeprowadzeniu analiz przez Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Poznaniu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Odczuwalny nieprzyjemny zapach pochodził od osadów dennych, które zostały wzruszone w miejscu wypływu rzeki Główna ze zbiornika Kowalskie”.

Według WIOŚ powstawaniu przyduchy sprzyja także niski stan wody z powodu suszy, w związku z tym przyducha występuje w wielu zbiornikach w regionie.
“W ostatnich dniach podejmowano działania między innymi na zbiorniku Kowalskim (powiat poznański), jeziorze Rogozińskim (powiat obornicki), Kanale Obry w Kostrzynie, jeziorze Błędno (powiat nowotomyski)” – podsumowuje WIOŚ. – “Wstępne wyniki badań potwierdzają, że przyczyną śnięcia ryb jest niska zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie”.

Podziel się: