Poznań panorama fot. Sławek Wąchała

Radni znów nie uchwalili uchwały krajobrazowej. Dlaczego?

Podczas marcowej sesji rady miasta poznańscy radni mieli się zająć – między innymi – uchwaleniem uchwały krajobrazowej dla Poznania. Jednak dzień przed sesją ten punkt został zdjęty z porządku obrad. To kolejne opóźnienie tego projektu.

Uchwała krajobrazowa określi zasady sytuowania nośników reklamowych, małej architektury i ogrodzeń – jednym słowem pomoże uporządkować przestrzeń publiczną stolicy Wielkopolski. Poznań jest w niej podzielony na cztery obszary. Pierwszy z nich to obszar staromiejski, który obejmuje Stary Rynek i okolice oraz Chwaliszewo i Śródkę. Drugi to obszar centrum i historycznych dzielnic, odpowiadający nieco poszerzonej strefie ochrony konserwatorskiej. Kolejny, to obszar zurbanizowany, obejmujący osiedla mieszkaniowe oraz założenia usługowe i przemysłowe oraz obszar przyrodniczy wpisujący się w klinowo-pierścieniowy system zieleni.

Największe nośniki reklamowe – billboardy – w maksymalnym rozmiarze (18 m kw.) dopuszczone zostały tylko w obszarze zurbanizowanym i na skrajach obszaru obejmującego centrum i historyczne dzielnice – przy drogach głównych i głównych ruchu przyspieszonego. Słupy ogłoszeniowo-reklamowe oraz tzw. citylighty będą dopuszczone we wszystkich obszarach, ale w obszarze staromiejskim z ograniczeniami.

Niemal całkowicie zakazane zostały za to wielkoformatowe banery. Mogą się pojawić tylko na rusztowaniach w czasie prowadzonego remontu elewacji. Dopuszczalne nadal będą murale reklamowe na ścianach szczytowych budynków – z ograniczeniem ich wielkości w zależności od strefy.

Projekt był już wielokrotnie dyskutowany – prace nad nim trwają od 5 lat! Były też konsultacje społeczne i swoje uwagi do niego złożyli mieszkańcy. A jednak mimo to radny Łukasz Mikuła, przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji RMP, uznał, że radni powinni mieć więcej czasu na dyskusję nad tą uchwałą. Radny zwrócił uwagę, że dokument liczy 180 stron, więc samo dokładne zapoznanie się z nim już wymaga czasu. Dodatkowo radni mają wątpliwości, jak dość restrykcyjne regulacje, jeśli chodzi o reklamy wielkoformatowe, wpłyną na rynek reklamowy w Poznaniu. Zwłaszcza na obszarze Starego Miasta.

Przewodniczący uznał, że ponieważ nie ma powodów do nadmiernego pośpiechu przy uchwalaniu tego aktu prawnego, to można uchwalić go w kwietniu, a radni zyskają dodatkowy miesiąc na rozważenie go. Zaznaczył, że radni, przynajmniej podczas ostatniego posiedzenia komisji, nie zgłosili żadnych poprawek.

Jednak projekt będzie jeszcze omawiany na marcowym posiedzeniu komisji i być może zostanie uchwalony w kwietniu.

Źródło: Radio Poznań