Adam Bodnar fot. RPO

Przejęcie Polski Press przez Orlen wstrzymane!

Sąd Okręgowy w Warszawie wstrzymał zgodę UOKiK na przejęcie wydawnictwa Polska Press przez Orlen – poinformowało dziś biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Sąd podjął taką decyzję na wniosek Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich, który jeszcze w grudniu skierował w tej sprawie pismo do UOKiK, a na początku lutego odwołał się do sądu od zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na tę transakcję. Złożył także wniosek, by sąd wstrzymał wykonanie decyzji prezesa UOKiK do czasu rozstrzygnięcia odwołania.

Zdaniem Adama Bodnara sprzedaż Polski Press Orlenowi to zagrożenie dla wolności słowa. „Koncentracja w jednym koncernie druku prasy, jej wydawania i kolportażu to próba powrotu do niechlubnych tradycji RSW „Prasa-Książka-Ruch” z PRL” – napisał RPO w piśmie do prezesa UOKiK. Przypomnijmy, że Polska Press jest właścicielem 20 spośród 24 dzienników regionalnych, ok. 120 tygodników lokalnych, a także gazet bezpłatnych, kilkuset witryn i portali internetowych oraz kilku drukarni. Ta transakcja sprawiłaby, że większość lokalnej pracy papierowej należałaby do państwowego koncernu paliwowego, który zyskałby w ten sposób dostęp do ponad 17 mln odbiorców.

Teraz sąd przychylił się do opinii Rzecznika Praw Obywatelskich – a ta decyzja oznacza, że Orlen musi się wstrzymać z rozpoczęciem zarządzania Polską Press jako nowy właściciel.