Czy Orlen może przejąć Polska Press? Prezes UOKiK odpowiada

pieniądze fot. pixabay
O opinię do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta zwrócił się Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich. Jego zdaniem taka koncentracja mediów w jednym ręku budzi wiele zagrożeń.

Transakcja budzi wiele emocji i kontrowersji, jak informowaliśmy. Zgoda UOKiK jednak i tak ze względu na skalę przedsięwzięcia była niezbędna – stosowny wniosek wpłynął do urzędu 10 grudnia. Jednak – jak zaznaczył w odpowiedzi do Rzecznika Praw Obywatelskich Tomasz Chróstny, prezes UOKiK – urząd nie będzie jej oceniał w tych kwestiach, na które zwrócił uwagę RPO. Niepokój rzecznika budzi koncentracja mediów w rękach państwowej spółki: z zakupem Polska Press Orlen przejmie 20 dzienników, 150 tygodników regionalnych, portale internetowe – i dostęp do 17 mln czytelników. To oznacza wiele zagrożeń, między innymi to, że wolna dotąd prasa stanie się biuletynem propagandowym władz i że koncentracja w jednym ręku mediów oraz ich kolporterów, jak „Ruch”, jest powrotem do PRL. Tak rzecznik napisał na Twitterze.

Jednak prezes UOKiK zwrócił uwagę, że oceniając transakcję nie będzie zwracał uwagi na wolność prasy, bo nie to jest jego zadaniem – tylko na to, czy z powodu transakcji nie dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku mediów poprzez zdobycie przez nabywcę Polski Press pozycji dominującej.

Jednak z analiz UOKiK wynika, że nie, bo o pozycji dominującej można mówić wtedy, gdy koncentracja w jednym ręku przekracza 40 proc. A tutaj taka sytuacja nie ma miejsca.