Raport NIK: Poznań wzorem dla innych miejscowości

Przestrzeń publiczna w Poznaniu jest dostępna dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Doceniła to w swoim najnowszym raporcie Najwyższa Izba Kontroli. Poznań jest w nim miastem dobrych praktyk i wzorem dla innych miejscowości.

Poznań wypadł wzorowo w najnowszym raporcie Najwyższej Izby Kontroli. NIK przyjrzała się działaniom instytucji w całej Polsce. Wzięła pod lupę 5 urzędów marszałkowskich, i 24 urzędy miast i gmin i sprawdziła, czy ich pracownicy wiedzą, jakie są potrzeby i oczekiwania osób starszych i z niepełnosprawnościami. Zbadała też, czy w urzędach istnieją kompleksowe strategie dotyczące dostosowania przestrzeni publicznej i co dokładnie zostało zrobione, by seniorzy i osoby z ograniczoną sprawnością mogły funkcjonować bez przeszkód.

NIK podkreśliła, że wśród skontrolowanych samorządów Poznań jest jednym z nielicznych miast, które nie tylko prawidłowo rozpoznały potrzeby osób z niepełnosprawnościami, ale również wzięły pod uwagę opinie mieszkańców: dostosowanie przestrzeni publicznej konsultowano wielokrotnie z przedstawicielami organizacji pozarządowych reprezentującymi interesy osób z różnymi niepełnosprawnościami.

NIK zauważyła również, że w Poznaniu funkcjonują: miejska rada seniorów, komisja dialogu obywatelskiego oraz miejska społeczna rada do spraw osób z niepełnosprawnościami. Każda z nich działa na rzecz poprawy dostępności przestrzeni publicznej dla mieszkańców Poznania.

– Możemy być dumni z takiej opinii, jednak jest jeszcze wiele do zrobienia – mówi Dorota Potejko, pełnomocniczka prezydenta miasta ds. osób z niepełnosprawnościami – Zaowocowała ścisła współpraca z członkami Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz z organizacjami pozarządowymi, które z ogromnym zaangażowaniem włączyły się w opiniowanie projektów, w stworzenie standardów dostępności i sprawdzanie dostępności budynków, chodników, przejść dla pieszych oraz usług. Dzięki wspólnej pracy możemy teraz być przykładem.

Poznań wzorem dla polskich miast

Z raportu NIK wynika, że w większości kontrolowanych urzędów nie było szkoleń dotyczących potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Poznań był wśród chlubnych wyjątków. Pracownicy poznańskiego urzędu miasta nie tylko przechodzą szkolenia z zakresu obsługi klientów niepełnosprawnych, ale i biorą udział w licznych warsztatach dotyczących uniwersalnego planowania przestrzeni publicznej.

85 proc. skontrolowanych przez NIK gmin nie opracowało standardów dostępności dla przestrzeni publicznej. Poznań znów może być wzorem dla innych – miasto ma gotowe wytyczne, opracowane w oparciu o zasady uniwersalnego projektowania. Uwzględniają one potrzeby różnych grup społecznych: osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, przemieszczających się z dziećmi, z ciężkim bagażem, czy rowerzystów.

W Poznaniu zadbano również o kompleksową strategię poprawy dostępności przestrzeni publicznej. Ujęto ją w miejskiej strategii polityki społecznej, strategii rozwoju miasta, i w licznych innych dokumentach.

Stolica Wielkopolski dba nie tylko o przystosowanie obiektów użyteczności publicznej, ale również o poprawę warunków mieszkaniowych i dostępność komunikacji publicznej dla osób z niepełnosprawnościami. Poznań był pierwszym dużym miastem w Polsce, które masowo zaczęło kupować nowoczesny niskopodłogowy tabor autobusowy. Obecnie wszystkie autobusy jeżdżące liniowo są niskopodłogowe, a tabor tramwajowy systematycznie jest wymieniany. W grudniu 2012 tylko 36 proc. pociągów było niskopodłogowych, teraz jest ich już ponad 57 proc.

Poznań – miasto równych szans

Aby sprawdzić skuteczność wprowadzonych w mieście rozwiązań dla osób starszych i z niepełnosprawnościami, w 2016 i 2017 roku w Poznaniu przeprowadzano systematyczny audyt m.in. przejść dla pieszych, miejsc parkingowych, miejskich jednostek kultury i obiektów sportowych. Sprawdzano też dostępność stron internetowych. W działania te były zaangażowane osoby starsze i niepełnosprawne. Wynik audytu posłużyły m.in. do stworzenia mapy miejsc dostępnych oraz miejsc, w których nadal występowały bariery dla osób o ograniczonej sprawności.

Raport NIK sporo uwagi poświęca również przygotowaniu do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami. Jako dobry przykład NIK wskazuje poznański Zespół Szkół Specjalnych nr 101 i Bramę Poznania. W szkolnej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego określono wprost, że nauczyciele podczas ewakuacji powinni dostosować komunikaty do możliwości uczniów: polecenia powinny być krótkie i proste, w razie potrzeby również w języku migowym. Wskazano również bezpieczne techniki przenoszenia osób na wózku i techniki asekuracji. Z kolei w procedurach ewakuacji Bramy Poznania przewidziano każdorazowe wyznaczanie opiekunów-liderów, którzy wyprowadzą z obiektu osoby z niepełnosprawnościami.

Raport NIK i jego streszczenie można znaleźć tutaj.

Autor: UMP

Podziel się: