niedziela, 25 lutego, 2024

Poznań walczy ze smogiem. Ponad 450 inspekcji w ramach nowej uchwały antysmogowej

Na terenie Poznania trwają ścisłe kontrole dotyczące stosowania przestarzałych pieców grzewczych i nielegalnego palenia odpadami. Z początkiem roku, Straż Miejska przeprowadziła już ponad 450 inspekcji, mających na celu egzekwowanie nowych przepisów antysmogowych.

Nowa uchwała antysmogowa w działaniu

Od stycznia 2024 roku właściciele starych, nie spełniających norm pieców centralnego ogrzewania mogą zostać obciążeni grzywną do 5 tysięcy złotych. To efekt uchwały antysmogowej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, która wprowadza zakaz korzystania ze starych kotłów bezklasowych. W związku z nowymi regulacjami, strażnicy miejscy w Poznaniu zintensyfikowali kontrole w nieruchomościach, gdzie podejrzewane jest stosowanie nieodpowiednich źródeł ciepła.

W celu identyfikacji nieruchomości wykorzystujących przestarzałe systemy grzewcze, straż miejska korzysta z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Do końca czerwca 2022 roku każdy właściciel lub zarządca budynku miał obowiązek zadeklarować w niej rodzaj zainstalowanego źródła ogrzewania. Dzięki temu, możliwe jest skuteczne lokalizowanie i eliminowanie głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza.

Efekty kontroli i działania profilaktyczne

W samym styczniu przeprowadzono 226 kontroli, z których część zakończyła się pouczeniami. Właściciele nieruchomości, którzy nie wymienili jeszcze pieców na nowsze, otrzymali informacje dotyczące wymogów nowych przepisów oraz możliwości skorzystania z programu “Kawka Bis”, który oferuje dofinansowanie do wymiany starych pieców. W przypadkach nieprzestrzegania przepisów, właściciele mogą zostać ukarani mandatem karnym do 500 zł, a w sytuacji skierowania sprawy do sądu – grzywną do 5000 zł.

Straż Miejska nie ogranicza się jedynie do egzekwowania wymiany pieców. W ramach działań ekologicznych, inspektorzy przeprowadzili również 230 kontroli dotyczących prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi. W wyniku tych działań, nałożono mandaty za spalanie odpadów oraz inne wykroczenia związane ze składowaniem i segregacją śmieci.

Edukacja i profilaktyka jako klucz do sukcesu

Wykazując, że prewencja jest równie ważna co represje, poznańscy strażnicy kontynuują działania edukacyjne w ramach programu “Nie dla smogu”. Działania te koncentrują się na informowaniu mieszkańców o konieczności zmiany systemów ogrzewania oraz o prawidłowym postępowaniu z odpadami komunalnymi w celu ochrony jakości powietrza.

Źródło: UMP
Strona głównaPoznańPoznań walczy ze smogiem. Ponad 450 inspekcji w ramach nowej uchwały antysmogowej