Poznań: Ujęcie wody pitnej zagrożone. Przez poszukiwania ropy i gazu

tereny wodonośne Aquanetu fot. L. Łada
Firma Geofizyka Toruń zamierza szukać ropy i gazu na terenie ujęcia wody pitnej w Krajkowie niedaleko Mosiny. Przedstawiciele Aquanetu biją na alarm – Już same badania są poważnym zagrożeniem dla ujęcia – twierdzą.

– 1 czerwca tego roku do Aquanet S.A. wpłynęło pismo z firmy Geofizyka Toruń informujące o planowanych badaniach geofizycznych na terenie strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej Ujęcia Wody Mosina – Krajkowo – mówiła Dorota Wiśniewska, rzeczniczka prasowa Aquanetu. – Celem badań jest „poszukiwanie i rozpoznanie struktur geologicznych związanych z występowanie węglowodorów”, czyli poszukiwanie ropy i gazu.

I te właśnie poszukiwania mogą poważnie zagrozić jakości wody z ujęcia, a także całej infrastrukturze, która się tam znajduje.
– Na dzisiaj, przy tym pierwszym etapie badań geofizycznych, jest zagrożona przede wszystkim jakość wody wydzielaniem się osadów organicznych, których jest na terenie ujęcia bardzo dużo – tłumaczy Ireneusz Chomicki, starszy technolog ds. hydrogeologii. – Związki organiczne mogą spowodować zmianę barwy, wzrost twardości i znaczne pogorszenie jakości wody. W wyniku tych drgań sejsmicznych, które wchodzą bardzo głęboko, do 5 km pod powierzchnię terenu i wracają, może nastąpić zagęszczenie piasków wodonośnych. W wyniku tego może nastąpić utrata wydajności poszczególnych studni i w konsekwencji całego ujęcia wody. Może dojść do przemieszczenia studziennych mułków i osadów wytrąconych z wody, które będą się koncentrować w strefie filtrów i doprowadzą do cementacji i spadku wydajności ujęcia lub uszkodzenia czy destrukcji struktury żeliwnej rurociągów wody surowej.

Badania mogą także uszkodzić połączenia rurociągów, kable energetyczne oraz światłowody, a trzeba pamiętać, że urządzenia pracujące przy uzdatnianiu i wydobyciu wody pracują na prąd.

To tylko badania, a już niosą wiele zagrożeń. A co będzie, jeśli geolodzy znajdą tam ropę lub gaz? Wtedy rozpocznie się eksploatacja złoża, co oznacza, że ropa lub gaz będą wydobywane w bezpośredniej bliskości ujęcia wody pitnej dla Poznania i aglomeracji.
– Jakakolwiek awaria, ucieczka czy wyciek węglowodorów, wód złożowych, płuczek z otworu wiertniczego i instalacji z nim związanych może skutkować skażeniem wód podziemnych wielkopolskiej doliny kopalnej i pradoliny warszawsko – berlińskiej – ostrzega Ireneusz Chomicki.

A awarie przy wydobyciu kopalin zdarzają się. I często kończą się katastrofą ekologiczną. Specjalista przypomniał o awarii w Rawiczu z 1975 roku, czy awarii platformy wiertniczej na Morzu Karaibskim, która doprowadziła do skażenia tego morza.
– Tego się właśnie obawiamy – przyznaje Ireneusz Chomicki. – Wystarczy jeden promil, żeby załatwić to ujęcie wody raz na zawsze.

Co gorsza, ujęcie wody w Krajkowie jest jedynym ujęciem w promieniu co najmniej stu kilometrów od Poznania, z którego można czerpać wodę dla aglomeracji. Tu nie ma alternatywy.
– To ujęcie jest położone w bardzo korzystnym miejscu, najkorzystniejszym w promieniu 100 km, wspomagamy to ujęcie infiltracją wodami z rzeki Warty – tłumaczy Anna Graczyk, wiceprezeska Aquanetu. – Pewnie ktoś mógłby spytać, dlaczego Warta nie mogłaby być źródłem wody? Teoretycznie pewnie by mogła, ale obserwujemy zmiany klimatu, postępujące obniżanie się poziomu wody w rzece. Szczególnie w okresie letnim ten poziom jest bardzo niski i absolutnie ta Warta nie mogłaby być źródłem wody zastępującym ujęcie wody pitnej w Krajkowie. Tym bardziej, że w tej chwili raczej walczymy o to, by kiedy jest trochę tego wyżu w wodzie, wdrażać programy pilotażowe, by zagospodarować tę wodę na okolicznych terenach, by jak najbardziej wzmocnić warstwy wodonośne, by de facto retencjonować tę wodę na przyszłość.

Aquanet, gdy tylko otrzymał informację o planach badań na terenach wodonośnych, natychmiast uruchomił działania mające powstrzymać prowadzenie badań na terenach wodonośnych.
– Uważamy, że zaopatrzenie ludności w wodę do picia powinno mieć priorytet w stosunku do innych działalności – wyjaśnia Dorota Wiśniewska.

Minister Klimatu i Środowiska otrzymał wniosek o trwałe wyłączenie obszaru ujęcia z badań i natychmiastowe wstrzymanie prac poszukiwawczych. Premier i wicepremierzy, prezydent RP, minister infrastruktury, prezes Wód Polskich, wojewoda wielkopolski, marszałek województwa, prezydent Poznania, starosta poznański, burmistrzowie Mosiny i Kórnika – wszyscy otrzymali wnioski o interwencję w sprawie ryzyka wystąpienia zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw wody ludności miasta Poznania i aglomeracji poznańskiej w wyniku prac poszukiwawczo – wydobywczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.

– W najbliższych dniach wniosek o interwencję trafi do posłów, senatorów, europosłów z województwa wielkopolskiego – obiecuje Dorota Wiśniewska. – Zwracamy się do mieszkańców Poznania i okolicznych gmin, jak również do wszystkich osób, które zgadzają się, że woda nie zna podziałów politycznych, ma być dostępna dla każdego a jej zasoby nie mogą być zagrożone, o wysłanie do Ministra Środowiska i Klimatu petycji następującej treści: „Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o zmianę, poprzez trwałe wyłączenie obszaru objętego strefą ochronną ujęcia wody Mosina – Krajkowo dla zaopatrzenia w wodę Aglomeracji Poznańskiej z koncesji: 27/2001/Ł Kościan-Śrem, 29/2001/Ł Śrem-Jarocin, 32/96/p Kórnik-Środa i natychmiastowe wstrzymanie prac poszukiwawczych „. Adres e-mail ministerstwa : info@klimat.gov.pl.

Przypomnijmy, że ujęcie wody Mosina – Krajkowo jest eksploatowane od 1968 r. (53 lata). To z niego pochodzi ponad 70 proc. wody płynącej w kranach Poznania i aglomeracji. By woda była odpowiedniej jakości, ujęcie jest chronione dwiema strefami: strefą ochrony bezpośredniej (2,48 km kw.) i strefą ochrony pośredniej (58,52 km kw). Przygotowanie innego ujęcia na jego miejsce nie jest możliwe. W promieniu 100 km poza Krajkowem takich zasobów wody, które wystarczyłyby dla Poznania i aglomeracji, po prostu nie ma.

2 lipca PGNiG przedstawiło swoje stanowisko w tej sprawie: publikujemy je tutaj.