Poznań: PGNiG odpowiada na zarzuty Aquanetu w sprawie ujęcia wody w Krajkowie

tablice ujęcia wody fot. Aquanet
„W strefie ochrony bezpośredniej ujęcia wody Mosina – Krajkowo nie będą wykonywane żadne prace badawcze” – zapewnia PGNiG w odpowiedzi na zarzuty Aquanetu dotyczące planowanych poszukiwań ropy i gazu.

Przypomnijmy: 1 czerwca Aquanet otrzymał pismo od firmy Geofizyka Toruń SA informujące o planowanych badaniach geofizycznych na terenie strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej Ujęcia Wody Mosina – Krajkowo w celu poszukiwania ropy i gazu.

Zdaniem Aquanetu prowadzenie badań geofizycznych może zagrozić ujęciu, jak informowaliśmy, i pogorszyć parametry wody pitnej. Zdaniem hydrogeologa Aquanetu, Ireneusza Chomickiego, fala sejsmiczna, bo z jej pomocą będą prowadzone badania, może spowodować zagęszczenie piasków wodonośnych, a w efekcie utratę wydajności poszczególnych studni, a także przemieszczenie studziennych mułków i osadów, które będą się koncentrować w strefie filtrów i doprowadzą do cementacji i spadku wydajności ujęcia.

A ujęcie w Krajkowie dostarcza około 70 proc. wody dla aglomeracji poznańskiej. Spółka odwołała się więc od decyzji ministra środowiska zezwalającej na badania, wskazując na zagrożenia dla ujęcia wody pitnej.

Stanowisko w sprawie planowanych badań wydało także PGNiG SA. Oto jest treść: „Badania geofizyczne na terenie gminy Mosina wykonuje Geofizyka Toruń SA na zlecenie PGNiG SA. W strefie ochrony bezpośredniej ujęcia wody Mosina – Krajkowo nie będą wykonywane żadne prace badawcze, a w strefie ochrony pośredniej ujęcia pomiary zostaną ograniczone do czasowego rozlokowania bezprzewodowych czujników oraz wykonania
punktów wzbudzania fali sejsmicznej przy pomocy pojazdów wibrosejsmicznych. Geofizyka Toruń nie będzie wykonywała żadnych odwiertów w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody.

Podstawą badań geofizycznych są pomiary sejsmiczne polegające na kontrolowanym wzbudzaniu fali sejsmicznej, która przenika w głąb ziemi, odbija się od kolejnych warstw geologicznych i powraca na powierzchnię, gdzie jest rejestrowana za pomocą specjalnych czujników. W dużym uproszczeniu przypomina to lekarskie badanie USG.
Badania geofizyczne są całkowicie bezinwazyjne, nieszkodliwe dla człowieka, zwierząt i budynków. Nie niosą ryzyka degradacji środowiska i nie wiąże się z nimi żadne ryzyko pogorszenia jakości wody z ujęcia Mosina – Krajkowo. Nie stanowią również zagrożenia dla zgromadzonych tam zasobów wody ani dla samego ujęcia i jego funkcjonowania. Dodatkowym zabezpieczeniem jest prowadzony ciągły monitoring fali sejsmicznej, prowadzony przy pomocy specjalistycznych urządzeń PPV, co wyklucza jakiekolwiek niekorzystne oddziaływanie badań na otoczenie.

Prace prowadzone są zgodnie z decyzjami Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Badania sejsmiczne, o których mowa, prowadzone są na obszarze ok. 279 km kw. W ich efekcie powstanie zdjęcie sejsmiczne 3D całego obszaru, które pozwoli ocenić potencjał występowania na tym terenie węglowodorów. Dopiero analiza zdjęcia da nam pełen ogląd struktur geologicznych w tym regionie”.

 

Podziel się:

Ostatnio dodane:

Wydarzenia w Wielkopolsce: