trasa Poznań Wschód, wizualizacja fot. ZTM

Poznań: Są wyniki konsultacji w sprawie trasy tramwajowej “Poznań Wschód”. Poznaniacy są na tak

Aż 88 proc. ankietowanych uważa, że trasa tramwajowa “Poznań Wschód” jest w Poznaniu potrzebna. 80 proc. zadeklarowało, że gdyby trasa powstała – przesiadłoby się z samochodu na tramwaj.

– Liczne deklaracje mieszkańców o woli rezygnacji z dojazdów samochodem i korzystania w przyszłości z tramwaju, pokazują że inwestycje w komunikację publiczną są potrzebne – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. – W zeszłym roku oddano do użytku nowy odcinek torowiska wraz z pętlą przy ulicy Unii Lubelskiej a już za kilka miesięcy zakończy się największa obecnie inwestycja komunikacyjna Poznania, czyli tramwaj na Naramowice. Z kolei w 2023 roku uruchomiona zostanie nowa trasa w centrum, wzdłuż ulicy Ratajczaka. Budując nowe trasy tramwajowe dajemy więc mieszkańcom realną alternatywę dla korzystania z samochodu. Dzięki temu zmniejszają się utrudnienia na ulicach i emisja zanieczyszczeń generowanych przez auta. Obniża się również poziom hałasu.

Jan Gosiewski, dyrektor ZTM w Poznaniu, podziękował poznaniakom za udział w konsultacjach.
– Zdanie mieszkańców jest niezwykle istotne dla każdej planowanej inwestycji transportowej, nawet jeśli na dziś nie ma harmonogramu jej realizacji – wyjaśnił.

Według wyników badania 88 proc. jego uczestników uważa, że budowa trasy tramwajowej “Poznań Wschód” jest potrzebna. 65 proc. z kolei jest zdania, że obecny standard podróżowania komunikacją zbiorową w rejon osiedla Główna wymaga poprawy. Około 60 proc respondentów preferuje przebieg trasy tramwajowej w wariancie alternatywnym (W2), który zakłada poprowadzenie trasy tramwajowej w ciągu ulicy Głównej, przez rejon rynku Wschodniego, a następnie nową ulicą, która ma powstać między ulicami Harcerską i Wiejską. Dalej trasa (podobnie jak w wariancie W1) przebiegałaby ul. Wschodniej, gdzie w rejonie stacji kolejowej Poznań Wschód planuje się także lokalizację nowej pętli autobusowej oraz parkingu Park&Ride, tworząc tym samym zintegrowany węzeł przesiadkowy. A aż 80 proc, ankietowanych zadeklarowało, że zrezygnuje z przejazdów prywatnym samochodem i przesiądzie się na tramwaj, jeśli trasa powstanie.

Uczestnicy badania zgłosili też liczne postulaty dotyczące zarówno układu komunikacyjnego, otoczenia urbanistycznego projektu, jak i zagospodarowania terenu zielenią. Wszystkie przekazane opinie, sugestie i uwagi będą one wnikliwie przeanalizowane na dalszym etapie prac projektowych, a w miarę możliwości technicznych, funkcjonalnych oraz formalno-prawnych, zostaną wprowadzone do przyszłej dokumentacji.

W ramach badania wypełniono 2230 ankiet, natomiast do ZTM wpłynęło łącznie 10 wniosków (6 w formie elektronicznej oraz 4 w formie pism), w tym m.in. stanowiska Rady Osiedla Główna (w formie uchwały) oraz Stowarzyszenia Rowerowy Poznań.

Ewentualna decyzja o budowie tej trasy zapadnie w przyszłości, po przeprowadzeniu dodatkowych analiz uwzględniających uwarunkowania techniczno-przestrzenne, funkcjonalne oraz społeczno-ekonomiczne. Obecnie nie ma harmonogramu realizacji tej inwestycji. Jest ona uzależniona nie tylko od wyników konsultacji (m.in. w zakresie szczegółowego przebiegu), ale również od możliwości finansowych Miasta Poznań oraz ewentualnego pozyskania zewnętrznego źródła finansowania (np. w ramach funduszy Unii Europejskiej).

Źródło: ZTM

1 1 vote
Oceń artykuł
1 Komentarz
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze