Poznań: Połączenie “Ósemek” i Estrady Poznańskiej. PiS protestuje

Jesteśmy z Ukrainy - Plac Wolności w Poznaniu fot. Sławek Wąchała

Im bliżej planowanego połączenia Teatru Ósmego Dnia z Estradą Poznańską – tym więcej wątpliwości budzi ta koncepcja. Zdanie co do niej zmienił radny Grzegorz Jura z PO, dotąd gorący orędownik połączenia, a jego zmianę stanowiska skomentowali radni PiS.

Radny Jura, który jest przewodniczącym Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania, wcześniej był gorącym zwolennikiem połączenia obu instytucji. Popierał ją podczas posiedzenia komisji poświęconemu temu tematowi, nie wyrażał wątpliwości, a tym bardziej sprzeciwu także podczas sesji rady miasta 15 lutego, gdy to połączenie uchwalono.

Teraz jednak opublikował oświadczenie, w którym informuje o tym, że “pojawiło się natomiast wiele zastrzeżeń do pomysłu połączenia i potencjalnych zagrożeń, które mogą się pojawić w wyniku tego działania”. Radny zorganizował spotkanie pracowników obu instytucji i po nim stwierdził, że połączenie dwóch tak różnych instytucji “nie przyniesie oczekiwanej dbałości o utrzymanie i rozwijanie dobrej jakościowo oraz dostępnej informacyjnie oferty kulturalnej”. Radny zwrócił się więc z apelem do prezydenta o niedokonywanie łączenia instytucji.

Radni PiS są oburzeni zmiana stanowiska radnego Jury i wydali w tym celu oświadczenie. Oto ono (pisownia oryginalna):

“Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Poznania od samego początku pojawienia się pomysłu władz miasta w zakresie połączenia samorządowych instytucji kultury Teatru ósmego Dnia w Poznaniu i Estrady Poznańskiej w jedną instytucję pod nazwą Estrady Poznańskiej wyrażał swoje wątpliwości oraz duże zaniepokojenie.

Pierwszą publiczną dyskusją w powyższej sprawie było posiedzenie Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania z 10 lutego 2022 roku, podczas którego głosy krytyczne do tej niemającej merytorycznych podstaw decyzji wyrażali wyłącznie radni PiS: Mateusz Rozmiarek, Lidia Dudziak oraz Przemysław Alexandrowicz. Z racji nadzwyczaj szybkiego procedowania projektu uchwały, dyskusja ta kontynuowana była na Sesji Rady Miasta Poznania, a uzasadnione wątpliwości naszego radnego Mateusza Rozmiarka przewodniczący Komisji Kultury i Nauki z ramienia PO – Grzegorz Jura nazwał “pleceniem andronów”. Ten sam przewodniczący w dniu 4 maja 2022 roku wystosował oświadczenie na portalu Facebook, zmieniając swoje zdanie o 180 stopni, wykorzystując argumenty radnych PiS oraz kreując się na inicjatora niedokonywania łączenia instytucji. Jak czytamy w opublikowanym oświadczeniu, “połączenie dwóch instytucji, które posiadają zupełnie odmienne profile działalności, różnią się grupą odbiorców i odmienną estetyką nie przyniesie oczekiwanej dbałości o utrzymanie i rozwijanie dobrej jakościowo oraz dostępnej informacyjnie oferty kulturalnej”.

Rządząca w mieście Platforma Obywatelska tym samym pokazuje po raz kolejny podwójne standardy, nie potrafiąc przyznać się do błędu i manipulując opinią publiczną niezaznajomiona z tematem. Mieszkańcy miasta Poznania oraz liczni odbiorcy kultury mają prawo wiedzieć, kto w tej sprawie od samego początku prezentował racjonalne stanowisko, czego dowodem mogą być między innymi protokoły z Komisji oraz Sesji Rady Miasta Poznania, a także ostateczne wyniki głosowania nad uchwałą w dniu 15 lutego 2022 roku”.

Podziel się: