Poznań: Plan uchwalony – będzie nowy szpital przy Grunwaldzkiej

wizualizacja nowego szpitala przy Grunwaldzkiej fot. UMP
Plan, który wczoraj przyjęli radni, precyzuje zasady lokalizacji kontrowersyjnego Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego, który ma powstać na tym terenie.

Nowy szpital budzi kontrowersje, ponieważ zdaniem części mieszkańców i radnych jest o wiele za duży – sąsiadujące z nim ulice, zakorkowane już teraz, nie będą w stanie przyjąć dodatkowego ruchu kołowego, który będzie się wiązał z uruchomieniem tak dużego szpitala wśród zwartej miejskiej zabudowy. A raczej nie należy liczyć na to, że pacjenci będą dojeżdżać tu komunikacją miejską…

Ekolodzy zwracają też uwagę na masową wycinkę drzew na terenie przyszłego szpitala, a okoliczni mieszkańcy obawiają się hałasu, wzmożonego ruchu samochodów i zastawionych wjazdów do własnych posesji przez pacjentów i odwiedzających. I nie są to obawy wzięte z kapelusza, bo już teraz w okolicy to spory problem. Nietrudno przewidzieć, że po powstaniu większego szpitala problem z parkowaniem też będzie większy.

Jednak radnych przekonało to, że rozbudowa szpitala, w pobliżu kampusu Uniwersytetu Medycznego, była planowana już od 1994 roku i została zapisana w dokumentach planistycznych. Do nowej placówki przeniosą się szpital z Długiej i dawny szpital wojskowy, które obecnie działają w budynkach zabytkowych i są z tego powodu mocno ograniczone, jeśli chodzi o rozwój. To samo dotyczy także obecnego szpitala przy Przybyszewskiego, który mieści się w dawnym klasztorze. W niwym szpitalu będzie też Szpitalny Oddział Ratunkowy, któ©ego obecnie na Grunwaldzie nie ma.

Przy sporządzaniu nowego planu uwzględniono wiele uwag strony społecznej, w tym działających na Grunwaldzie stowarzyszeń i rad osiedli. Dotychczas dla tego terenu obowiązywał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w 2013 r., który ustalał m.in. dopuszczenie 50% powierzchni zabudowy i minimalny 20% udział powierzchni biologicznie czynnej.

Nowy plan dokonuje weryfikacji skali docelowej zabudowy szpitala, określając maksymalną powierzchnię zabudowy jako nie większą niż 35%. Dokument zwiększa jednocześnie do 35% minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej. Plan ustala wysokość budynku szpitala do 20 m, a na dachu budynku SOR umożliwia lokalizację lądowiska dla helikopterów, przy czym wysokość płyty lądowiska nie może być większa niż 23 m od poziomu terenu, a wysokość elementów kubaturowych stanowiących wyposażenie lądowiska nie może być większa niż 27 m od poziomu terenu.

Ponadto nowy plan, po analizie uwzględniającej m.in. dogodny dostęp do transportu zbiorowego, dokonuje weryfikacji normatywu parkingowego, jak również wyznacza – istotne dla ochrony środowiska – strefy zieleni: zieleń izolacyjną od strony zabudowy mieszkaniowej, zieleń urządzoną od strony przyległych ulic oraz strefę parku w sąsiedztwie starego szpitala przy ul. Przybyszewskiego.

MPU

Podziel się:

Ostatnio dodane:

Wydarzenia w Wielkopolsce: