Poznań: Miasto płaci za wynajem własnego stadionu. Teraz wydało oświadczenie

Punkt szczepień przeciwko Covid - 19 Stadion Poznań fot. Sławek Wąchała

Władze Poznania opublikowały na swojej stronie oświadczenie dotyczące kosztów dzierżawy przestrzeni na punkt szczepień od operatora stadionu. Zestawianie kwot z umowy dzierżawy stadionu z kwotą płaconą za punkt jest, zdaniem miasta, niezasadne.

Przypomnijmy, że wątpliwości mediów i poznańskich radnych wzbudził fakt, iż miasto, które jest właścicielem stadionu miejskiego, otrzymuje od operatora stadionu 660 tys. zł rocznie opłaty za dzierżawienie obiektu. Natomiast za wynajem i organizację punktu szczepień na tymże stadionie zapłaciło… 400 tys. zł.

Tymczasem zdaniem władz Poznania takie podejście do sprawy jest niezasadne.

„We wrześniu 2011 roku Stadion Miejski w Poznaniu został oddany w dzierżawę na 20 lat” – czytamy w oświadczeniu władz miasta. – „Zgodnie z umową dzierżawca – spółka Marcelin Management – opłaca czynsz, który wynosi ponad 55,5 tys. zł netto miesięcznie (rocznie – ponad 665,6 tys. zł). Jest to kwota wynikająca z umowy dzierżawy, waloryzowana o wskaźnik inflacji. Po stronie dzierżawcy jest utrzymanie bieżącej działalności stadionu. Dodać należy, że Poznań jest jednym z nielicznych miast w Polsce, które nie musi dopłacać do utrzymania lokalnych zespołów piłki nożnej, grających w ekstraklasie.

Urzędnicy miejscy oraz pracownicy szpitala im. F. Raszei podjęli przygotowania zmierzające do rozpoczęcia w maju szczepień w punkcie na Stadionie Miejskim. Realizowali tym wytyczne Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dotyczące punktów szczepień powszechnych. Działali w oparciu o uzgodnienia z Wojewodą Wielkopolskim oraz wielkopolskim oddziałem NFZ – zgodnie z przypisanym Miastu Poznań w połowie kwietnia zadaniem polegającym na zapewnieniu wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego, związanego z tworzeniem punktu szczepień powszechnych na Stadionie Miejskim w Poznaniu. Mieli też na uwadze konieczność błyskawicznego utworzenia punktu.

Infrastrukturę przestrzeni na stadionie, gdzie tysiące poznanianek i poznaniaków miało sprawnie i w krótkim czasie przyjąć chroniący ich preparat, należało przygotować zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez zespół Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny. Zarówno zasadność i konieczność zapewnienia każdego elementu wyposażenia oraz każdej usługi montażowej, jak i ich wycena były dyskutowane i analizowane przez członków zespołu realizującego zadanie.

W oparciu o wytyczne oraz decyzję Wojewody Wielkopolskiego realizatorom – czyli Miastu i szpitalowi im. Raszei – przyporządkowano konkretne zadania. Związane one były z zapewnieniem odpowiedniego lokalu dla funkcjonowania i organizacji punktu szczepień wraz z niezbędnym wyposażeniem niemedycznym oraz z zawarciem i realizowaniem stosownych umów, które zapewnią możliwość korzystania z lokalu i innej infrastruktury dedykowanej punktowi oraz zapewnią dostęp do mediów i wywóz odpadów.

W związku z tym Miasto zawarło ze spółką Marcelin Management umowę. Dotyczyła ona najmu wyposażenia niemedycznego wraz z usługą serwisu sprzątającego. Została zawarta na okres od 1 maja 2021 r. do 30 września 2021 r., na z wynagrodzeniem 389,5 tys, zł netto. Zadanie sfinansowane zostało z budżetu Miasta Poznania.

Zgodnie z zapisami umowy spółka Marcelin Management musiała zapewnić całe wyposażenie niezbędne dla zorganizowania i funkcjonowania punktu szczepień. Były to między innymi: sprzęt komputerowy (drukarka centralna, kilkanaście komputerów i laptopów, potrzebnych w trakcie rejestracji i kwalifikacji do szczepień), sprzęt chłodniczy (sześć chłodziarek do przechowywania szczepionek), meble i inne elementy wyposażenia stanowisk oraz poczekalni (np. stoły, biurka, płyn dezynfekujący i niezbędne do niego dozowniki, pojemniki na odpady medyczne i niemedyczne, barierki, parawany, itd). Pomieszczenia wykorzystywane wówczas jako punkt szczepień nie były wcześniej dostosowane do pełnienia takiej funkcji – konieczne więc było także przystosowanie sieci elektrycznej. Tak więc przedmiotem umowy nie był w żadnym zakresie najem powierzchni stadionu.

Umowę najmu lokalu zawarł za to z Marcelin Management szpital im. F. Raszei. Jej wartość wyniosła 42 tys. zł netto miesięcznie, przy czym przedmiot umowy obejmował nie tylko najem, ale również całodobową ochronę, monitoring punktu, dodatkowy serwis sprzątający oraz opłatę za media. Łączna wartość umowy wyniosła 210 tys. zł. W tym miejscu należy wskazać, że łączne przychody szpitala im. F. Raszei z tytułu udzielania świadczeń punktowi szczepień wyniosły w ciągu czterech miesięcy ponad 1,5 mln zł, a szpitalny wynik finansowy zadania osiągnął poziom 673 tys zł.

Zestawienie kwot wynikających z umowy dzierżawy stadionu (zawartej na 20 lat) z kosztami urządzenia prawidłowo oraz bezpiecznie funkcjonującego punktu medycznego (który powstał i funkcjonował w trybie wyjątkowym) jest niezasadne. Wynagrodzenie, związane z korzystaniem z powierzchni części obiektu na cele Poznańskiego Punktu Szczepień Powszechnych, dotyczyło korzystania z w pełni wyposażonej oraz serwisowanej przestrzeni. Zatem kosztów tych nie można przyrównywać do stawek czynszu najmu lokali. Należy wziąć pod uwagę specyfikę infrastruktury i wymagań organizacyjnych, planowanych w punkcie, którego zadaniem miała być obsługa i szczepienie ok. 1000 osób dziennie.

Dzięki Poznańskiemu Punktowi Szczepień Powszechnych preparat chroniący przed koronawirusem przyjęły tysiące mieszkańców i mieszkanek stolicy Wielkopolski”.

Źródło: UMP Poznań