Poznań ma najniższe bezrobocie w kraju. Kolejny raz!

fot. Sławek Wąchała (zdjęcie ilustracyjne)

1 procent – tyle właśnie wynosi bezrobocie w stolicy Wielkopolski. To najniższy poziom w Polsce. Niewiele wyższe bezrobocie jest w powiecie poznańskim – wynosi 1,1 proc.

Stolica Wielkopolski po raz kolejny pochwalić się może najniższym poziomem bezrobocia w całej Polsce. Po raz kolejny, bo najniższe bezrobocie mamy od kilku lat, przy czym 1 proc. odnotowano już w listopadzie 2022 roku, a 1,1 proc. – w marcu 2023 roku.

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, na koniec czerwca 2023 roku w mieście było 3,7 tys. osób bezrobotnych – to 1 proc. aktywnych zawodowo poznaniaków i o 136 mniej niż miesiąc wcześniej. W tym czasie PUP miał 600 ofert pracy – a więc na jedną ofertę przypadało 6 kandydatów.

Wśród osób bezrobotnych na 100 mężczyzn przypada 110 kobiet. 18 proc. ma prawo do pobierania zasiłku, a nieco więcej niż jedna trzecia to osoby długotrwale bezrobotne. 340 osób poszukujących pracy to osoby niepełnosprawne, a 137 to cudzoziemcy.

“W pierwszym półroczu 2023 roku liczba bezrobotnych wzrosła o 100 osób (biorąc pod uwagę II kwartał – zmalała o 400)” – informuje Urząd Miasta Poznania. – “W tym czasie 4 zakłady pracy dokonały zwolnień grupowych obejmujących 213 pracowników. W pierwszych sześciu miesiącach w PUP zarejestrowało się 4,4 tys. szukających zatrudnienia. Jednocześnie 4,3 tys. zostało wyłączonych z ewidencji. 2,1 tys. z nich podjęło pracę, 300 rozpoczęło staż lub szkolenie zawodowe, a 119 założyło własną działalność. O 11,4 pkt proc. zwiększył się udział osób pozostających bez zatrudnienia do pół roku. Z kolei o 3,9 pkt proc. zmalał udział zarejestrowanych ze stażem pracy 5 lat i więcej”.

Stopa bezrobocia w powiecie poznańskim wyniosła 1,1 proc. Dla porównania w Katowicach poziom bezrobocia jest taki sam jak w Poznaniu, w Warszawie mamy bezrobocie na poziomie 1,3 proc., we Wrocławiu – 1,5 proc. W Polsce bezrobocie wynosi 5 proc.

Podziel się: