Poznań ma najniższe bezrobocie w kraju!

fot. Sławek Wąchała (zdjęcie ilustracyjne)

Zaledwie 1 procent aktywnych zawodowo poznaniaków nie ma pracy – takie dane na koniec września przedstawił Powiatowy Urząd Pracy. To najniższy poziom bezrobocia w kraju, ale także najniższy w Poznaniu od 1990 r.

Jak podaje Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, na koniec września 2022 r. liczba bezrobotnych w stolicy Wielkopolski wyniosła 3,8 tys. osób. To o 0,2 tys. mniej niż miesiąc wcześniej. Częściej nie mają zatrudnienia kobiety – na 100 mężczyzn bez pracy przypadało 116 kobiet.

„Około 15 proc. niezatrudnionych osób posiadało uprawnienia do pobierania zasiłku, a 45 proc. było zaliczanych do kategorii długotrwale bezrobotnych” – informuje Powiatowy Urząd Pracy. – „Najwięcej osób pozostających bez pracy posiadało wykształcenie co najwyżej podstawowe/gimnazjalne lub wykształcenie wyższe. Największe problemy ze znalezieniem zatrudnienia miały osoby młode, o krótszym stażu pracy. Ponad połowa bezrobotnych posiadała staż pracy nie dłuższy niż 5 lat, a blisko 30 proc. bezrobotnych nie przekroczyło 35. roku życia. Pracy w Poznaniu poszukiwało 330 osób z niepełnosprawnościami oraz 107 cudzoziemców”.

Stopa bezrobocia w Poznaniu w końcu września wyniosła 1 proc., a w powiecie poznańskim – 1,1 proc. Dla porównania w pozostałych największych polskich miastach sytuacja wygląda następująco: Warszawa (1,5 proc.), Wrocław (1,6 proc.), Katowice (1,6 proc.), Gdańsk (2,4 proc.), Kraków (2,5 proc.) i Łódź (5,0 proc.).

Podziel się: