Poznań: Konkurs na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną terenów wzdłuż ulicy Głogowskiej i Roosevelta

Miasto Poznań we współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi oraz Uniwersytetem Artystycznym i Politechniką Poznańską ogłosiło konkurs na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną terenów wzdłuż ulicy Głogowskiej i Roosevelta oraz dalszych aż do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego.

– Konkurs ma pomóc w opracowaniu koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla przestrzeni stanowiącej otwarcie dla całej zachodniej części Poznania – mówi Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania. – Z jednej strony mamy w tym obszarze przykłady bardzo dobrej architektury, jak obiekty postmodernistyczne czy Bałtyk, z drugiej strony mamy również takie budynki, które wymagają szczególnej rehabilitacji.

Koncepcje nie mogą kolidować ze strefą nalotów lotniska Ławica oraz powinny uwzględniać uwarunkowania lokalizacyjne, w tym krajobrazowe i konserwatorskie. Celem jest uzyskanie materiału wyjściowego do dalszych prac planistycznych na terenie objętym konkursem.

– Jako Grupa MTP nieustannie pracujemy nad rozwojem i rozbudową infrastruktury Międzynarodowych Targów Poznańskich – podkreśla Elżbieta Roeske, wiceprezes zarządu MTP. – Przy okazji planów rozbudowy pawilonu nr 4 powstała śmiała wizja budowy budynków biurowych od strony ul. Bukowskiej. Oczywiście mamy określoną wizję ewolucji naszego terenu, którą konsultujemy m.in. z architektami. Cieszymy się jednak, że głos w tej dyskusji zabiorą także studenci, którzy będą mogli pokazać swoją wizję tej części miasta. Zależy nam bowiem na atrakcyjnym zaznaczeniu obecności targów w rysie architektonicznym Poznania.

Konkurs kierowany jest do studentów Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Nadzór merytoryczny nad studentami Politechniki Poznańskiej sprawować będzie dr hab. inż. arch. Ewa Prusewicz-Sipińska, profesor Politechniki Poznańskiej oraz dr Agata Gawlak. Nad studentami Uniwersytetu Artystycznego – dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja, profesor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i dr Tomasz Piwiński.

– Konkursem objęte jest ponad 30 hektarów, to tereny bardzo cenne pod względem historycznym i krajobrazowym – podkreśla Piotr Sobczak, dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta oraz przewodniczący sądu konkursowego. – Bez poważnej dyskusji o tej przestrzeni nie może być mowy o decydowaniu, jaka zabudowa i w jakiej skali powinna być realizowana w tym szczególnym miejscu. Ogłoszony dziś konkurs ma pokazać, jakie są możliwości wzajemnych relacji między budynkami i jakie można przyjąć ich wysokości, by nie zakłócić harmonii. Liczymy na to, że po otrzymaniu konkretnych wizualizacji tych obszarów otworzy się nowa perspektywa, która będzie punktem wyjścia dla publicznej i merytorycznej debaty. Ona zaś będzie podstawą do ogłoszenia właściwego konkursu skierowanego do profesjonalnych pracowni.

Studenci będą składać prace w swoich uczelniach do 10 czerwca. Osiemnaście dni później zaplanowano ogłoszenie wyników i debatę. Od 1 do 12 lipca na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się pokonkursowa wystawa.

W skład Kapituły Konkursu weszli: Piotr Sobczak – przewodniczący sądu konkursowego, Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta; Elżbieta Roeske – zastępca przewodniczącego sądu konkursowego, wiceprezes Zarządu MTP; Tomasz Kobierski – wiceprezes Zarządu MTP, Waldemar Kujawiak – MTP; Dariusz Kuźma prof. dr hab., dziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa UAP; Mieczysław Kozaczko, dr inż. Politechnika Poznańska; Łukasz Mikuła – radny, przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji; Miłosz Sura -Towarzystwo Urbanistów Polskich; Adam Kijowski – Miejska Pracownia Urbanistyczna; Karol Fiedor – Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP; Piotr Kostka – Stowarzyszenie Architektów Polskich; Joanna Bielawska-Pałczyńska – Miejski Konserwator Zabytków; Magdalena Kostecka-Burek – Miejski Konserwator Zabytków.

Organizatorzy przewidują pulę na nagrody pieniężne w łącznej wysokości 7500 zł. I miejsce – 3000 zł, II miejsce – 2000 zł, III miejsce – 1000 zł oraz wyróżnienia w wysokości 500 zł. Fundatorem nagród jest Grupa MTP.

Autor: UMP

0 0 votes
Oceń artykuł
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze