Poznań: Jacek Jaśkowiak z absolutorium

Jacek Jaśkowiak fot. UMP
Rada miasta udzieliła Jackowi Jaśkowiakowi, prezydentowi Poznania wotum zaufania i przyznała mu absolutorium. Sprzeciw zgłosili tylko radni Prawa i Sprawiedliwości.

Podstawą do przyznania absolutorium jest budżet – w tym przypadku za 2019 rok. Poznańscy radni uznali, że został on dobrze wykonany i na wtorkowej sesji podjęli odpowiednią uchwałę. Za przyznaniem absolutorium głosowało 21 radnych, 9 było przeciw – z Prawa i Sprawiedliwości.

– Dziękuję państwu za to głosowanie i dobrą całoroczną współpracę – mówił Jacek Jaśkowiak. – Dziękuję też za waszą postawę podczas pandemii. Problemów jest wiele, ale dzięki współpracy z Radą Miasta Poznania udaje nam się sprawnie je rozwiązywać.

W 2019 roku dochody budżetu wyniosły 4,16 mld zł. Znaczną ich częścią były udziały w podatkach PIT i CIT, które wyniosły 1,39 mld. Kwota ta mogłaby być aż o 45 mln większa, gdyby nie zmiany w naliczaniu podatku PIT, jakie jesienią 2019 roku wprowadził w życie rząd.

Wydatki miasta zamknęły się w kwocie 4,19 mld zł. Wśród wydatków majątkowych miasto przeznaczyło najwięcej, bo aż 414 mln zł na inwestycje związane z transportem. W 2019 r. ponad 108 mln zł wydano np. na przebudowę trasy tramwajowej: Kórnicka – os. Lecha – rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej; a niemal 30 mln zł pochłonęła budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic.

73 mln zł wydano na gospodarkę przestrzenną i nieruchomości oraz rewitalizacje – przykładem może być np. Dzieciniec pod Słońcem. Kolejne 67 mln miasto przeznaczyło na inwestycje w oświatę – to m.in. rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 czy budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5. Na inwestycje w politykę społeczną i zdrowie Poznań przeznaczył 38 mln zł – to m.in. zakupy dla szpitala im. J. Strusia i F. Raszei.

W dziedzinie wydatków bieżących najwięcej wydano na oświatę (1,18 mld zł), następnie na politykę społeczną, zdrowie i rodzinę (836 mln zł) oraz transport (719 mln zł).

Podczas sesji przedstawiono też Raport o stanie miasta, który zawiera najważniejsze dane o Poznaniu, jego strukturze, demografii i najważniejszych działaniach. Po jego rozpatrzeniu rada miasta udzieliła prezydentowi wotum zaufania.

UMP, el

Podziel się: