Więckowice - Lusówko, przebudowa drogi fot.PP

Poznań. Filip Żelazny: “Największe wsparcie w historii powiatu poznańskiego”

Zdaniem szefa klubu PiS w Radzie Powiatu Poznańskiego zaprzecza to tezie, że rząd obcina fundusze tym samorządom, w których nie rządzi. – PiS nie rządzi w powiecie poznańskim, a środki, które zostały przyznane, nigdy w historii nie były tak duże – powiedział.

O szczegółach dofinansowania budowy dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w całej Wielkopolsce poinformował wczoraj wojewoda. Dziś radni powiatu: Filip Żelazny, Paweł Ratajczak i Marian Markiewicz, przedstawili szczegóły dofinansowania inwestycji.

– Powiat poznański otrzymał dofinansowanie do trzech zadań w wysokości 11,5 mln zł remonty dróg w Swarzędzu i dwóch innych gminach – wyliczał radny Żelazny. – Powiat ma jeszcze jedną inwestycję za 3,5 mln zł, która znajduje się na liście rezerwowej, więc jest szansa, że i ta inwestycja uzyska rządowe dofinansowanie w tym roku.

Radny przypomniał też, że to kolejne pieniądze, które otrzymują lokalne samorządy. Mniej więcej miesiąc temu kilkanaście milionów złotych wpłynęło do gmin w ramach innego rządowego funduszu – Funduszu Inwestycji Lokalnych.
– A więc w niespełna miesiąc czasu kilkadziesiąt mln zł popłynęło i popłynie do gmin powiatu poznańskiego – podsumował.

Jak zwrócił uwagę radny Paweł Ratajczak, gmina Buk otrzymała 1 600 000 zł na remont ulicy, a gmina Dopiewo ponad 2700 000 zł na utworzenie i budowę dróg w Dąbrówce i Skórzewie.
– Widać, że tych prac w ostatnim czasie na terenie powiatu poznańskiego i gmin przybywa – zauważył. – To cieszy, ponieważ te wszystkie inwestycje są dla mieszkańców, dla większego bezpieczeństwa na drogach i większego komfortu życia dla nas wszystkich.

– Takiego wsparcia rządowego – finansowego – powiat poznański nigdy dotąd nie miał w swojej historii – podsumował Żelazny. – To warto wielokrotnie podkreślać wobec wątpliwości i twierdzeń, że z jakichś względów rząd PiS pomija w finansowaniu te samorządy, w których nie rządzi. PiS nie rządzi w Poznaniu i w powiecie poznańskim, ani w większości gmin, a środki, które zostały przyznane, nigdy w historii nie były tak duże.

Jednak Poznań z tego rozdania nie dostał ani złotówki, a nie można powiedzieć, by był miastem bez potrzeb inwestycyjnych w dziedzinie budowy dróg. Ale wyjaśniła to poznańska radna Klaudia Strzelecka.

– Ten program nie był skierowany do miast – mówiła. – Był skierowany do gmin mniejszych, żeby wyrównywać szanse infrastrukturalne między dużymi miastami, w których tych środków jest więcej na takie inwestycje jest więcej, a mniejszymi, które bardzo często borykają się z tym, że brakuje podstawowej infrastruktury.

Radna zapewniła też, że rząd PiS stara się przeznaczać środki na wyrównywanie szans infrastrukturalnych, żeby wszyscy mogli rozwijać się równomiernie. Ma też informację, że ma być kolejna edycja w roku 2021, w której będą dopuszczone wszystkie, także duże, miasta.
– Jeżeli spojrzymy na to, jakie gminy otrzymały środki, to zobaczymy, że otrzymały je wszystkie gminy mniejsze – podkreśliła. – Duże miasta bardzo rzadko otrzymywały środki w tym rozdaniu RFRD. Mamy nadzieję, że w kolejnych rozdaniach uda się to zrobić tak, by także i Poznań otrzymał środki. Ale to zależy od tego, jak będzie się rozwijała cała Polska, bo myślę, że wszystkim nam zależy na tym, by ten rozwój był równomierny.

1.5 2 votes
Oceń artykuł
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze