Podwyżki cen wody i ścieków w Poznaniu nie będzie. Odmowna decyzja Wód Polskich

Lewobrzeżna Oczyszczalnia Ścieków fot. Aquanet

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ponownie nie zgodził się na podwyżkę opłat za wodę i ścieki dla klientów Aquanetu. Spółka złożyła odwołanie do prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie.

Jak przypomina Aquanet, obecna taryfa opłat została zatwierdzona we wrześniu 2021 roku, ale od tego czasu sytuacja gospodarcza Polski drastycznie się zmieniła.
“Dla porównania: sam koszt energii elektrycznej w stosunku do roku 2021 wzrósł o ponad 143 proc., a np. oprocentowanie kredytów o ponad 800 proc.” – wylicza spółka. – “Warto również zauważyć, jak wzrosła inflacja – porównując wskaźnik inflacji z roku, w którym zaczęła obowiązywać aktualna taryfa jest to wzrost o ponad 10 punktów procentowych. Powyższe wartości obrazują, jak diametralnie zmieniły się realia finansowe spółki, a należy zaznaczyć, że wzrost kosztów odczuwalny jest w każdym obszarze. Obecna kondycja finansowa firmy nie pozwala na prowadzenie dalszej działalności na dotychczasowym poziomie i zgodnie z wypracowanymi standardami”.

Zdaniem Aquanetu te argumenty są wystarczające, by skrócić czas obowiązywania obecnej taryfy – czyli podnieść ceny wody i ścieków. Kolejny wniosek w tej sprawie złożył w lipcu. Jednak Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu w odpowiedzi z 31 sierpnia, choć przyznał, że faktycznie nastąpił wzrost kosztów działalności spółki, to jednak uznał argumenty spółki za niewystarczające, by zgodzić się na podwyżkę cen.

– Jest mi niezmiernie przykro, ponieważ wiem, ile wysiłku włożyli nasi pracownicy w przygotowanie dokumentacji i materiałów dla regulatora – mówi Paweł Chudziński, prezes Aquanetu. – Było to kilka tysięcy stron dokumentów, które w sposób niezwykle dokładny przedstawiły aktualną kondycję Spółki dostarczając wystarczających dowodów na potwierdzenie faktycznej sytuacji. Ostatecznie jednak, w swojej odpowiedzi Wody Polskie uznały naszą dokumentację za niewystarczającą. W naszym odczuciu jest to ocena niesprawiedliwa, nie znajdujemy podstaw dla tej decyzji, nie zgadzamy się z nią, dlatego też podejmujemy kolejne działania składając odwołanie. Tym bardziej, że wiemy, iż odmowna decyzja Regulatora odbije się negatywnie na jakości świadczonych przez nas usług, czego niestety doświadczą mieszkańcy naszej aglomeracji.

Warto dodać, że lipcowy wniosek był już trzecim z kolei. Spółka proponowała w nim średni poziom podwyżki cen w okresie 3 lat w wysokości 28 proc. W przypadku gospodarstw domowych w pierwszym roku taryfy miał to być wzrost o 15,2 proc. (w porównaniu z aktualną ceną) za dostarczanie wody oraz o 20,3 proc. (w porównaniu z aktualną ceną) za odbiór ścieków. Taki poziom podwyżki ceny za wodę i ścieki przy miesięcznym średnim zużyciu (ok. 3 m3) oznaczałby wzrost o ok. 9,98 zł brutto dla jednego mieszkańca w skali miesiąca.

Jednak ten wniosek, jak i dwa poprzednie, został odrzucony. W związku z tym, ponieważ sytuacja spółki przy takim wzroście kosztów utrzymania jest niezwykle trudna, Aquanet postanowił podjąć kolejny krok, którym jest złożenie odwołania od decyzji regulatora do organu II instancji – tj. prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie. Odwołanie zostało złożone 14 września.

Źródło: Aquanet

Podziel się: