Aquanet chce podwyżki cen wody i ścieków. “Sam koszt energii wzrósł o ponad 143 proc.”

Lewobrzeżna Oczyszczalnia Ścieków fot. Aquanet

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Aquanet ponownie zwrócił się do Wód Polskich o skrócenie obowiązywania aktualnej taryfy opłat za wodę i ścieki – i zatwierdzenie nowych, wyższych opłat. Wniosek został przesłany 3 lipca.

Jak przypomina Zofia Koszutska-Taciak, rzeczniczka prasowa Aquanetu, obecna taryfa została zatwierdzona we wrześniu 2021 roku. Jednak szybko stało się jasne, że przyjęte wówczas wskaźniki waloryzacji i poziom inflacji okazały się mocno niedoszacowane. Na to nałożyły się czynniki, na które spółka nie ma wpływu, jak wzrost kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków czy wojna w Ukrainie – a wszystko razem sprawiło, że Aquanet odnotował spore straty. Tylko w ostatnim okresie obrachunkowym, od 1 kwietnia 2022 do 31 marca 2023, było to 52,8 mln zł!

– Dla porównania sam koszt energii elektrycznej w stosunku do roku 2021 wzrósł o ponad 143 proc. – zwraca uwagę rzeczniczka. – Żaden z naszych obiektów, czy to wodociągowy czy kanalizacyjny, nie może funkcjonować bez prądu. Do realizacji procesów: pobierania, uzdatniania, dostarczania mieszkańcom do kranów wody,zapewniając przy tym odpowiednie jej ciśnienie, jak również procesów odbierania i oczyszczania zgodnie z wymaganymi normami ścieków, potrzebna jest energia elektryczna. Na sytuację spółki w oczywisty sposób wpływa także inflacja oraz wzrost oprocentowania kredytów.

Wszystkie te argumenty spółka ujęła we wniosku, ponownie występując do Wód Polskich o zaakceptowanie podwyżki cen wody i ścieków.
– We wniosku zaproponowaliśmy średni poziom podwyżki cen świadczonych usług w okresie 3 lat w wysokości 28 proc. – wyjaśnia rzeczniczka. – W przypadku gospodarstw domowych w pierwszym roku taryfy byłby to wzrost o 15,2 proc. (w porównaniu z aktualną ceną) za dostarczanie wody i o 20,3 proc. (w porównaniu z aktualną ceną) za odbiór ścieków. Taki poziom podwyżki ceny za wodę i ścieki przy miesięcznym średnim zużyciu (ok. 3 m sześć.) oznaczałby wzrost o ok. 9,98 zł brutto dla jednego mieszkańca w skali miesiąca.

Aquanet działa na terenie powiatu poznańskiego i kilku gmin z innych powiatów. Zdaniem szefów spółki jedynie podwyżka cen umożliwi dalsze prowadzenie działalności w sposób nieprzerwany, zapewniający jak najwyższą jakość usług – zwłaszcza że na wiele z tych coraz wyższych kosztów, jakie ponosi Aquanet, spółka nie ma żadnego wpływu.

Podziel się: