Pod wiaduktem węzła Grunwaldzka w Poznaniu przejedziemy już w dwie strony!

węzeł Grunwaldzka fot. PIM

Od 10 lipca kierowcy będą mogli skorzystać z nowego przejazdu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Grunwaldzkiej także w drugą stronę, czyli na Poznań. Dotąd mogli jechać tylko w kierunku Plewisk. Jednak będzie tam obowiązywał jeszcze ruch wahadłowy ze względu na trwające prace przy torach.

Od tygodnia kierowcy już jeżdżą pod nowym przejazdem pod torami w ciągu ul. Grunwaldzkiej – ale tylko w kierunku Plewisk. Od 10 lipca będą mogli przejechać już pod wiaduktem kolejowym w obie strony.
– Jak widać, prace idą bardzo sprawnie – mówi Jan Grabkowski, starosta poznański. Budowa węzła Grunwaldzka to wspólne przedsięwzięcie Poznania, powiatu poznańskiego oraz gminy Komorniki. – To ogromna radość patrzeć, jak wizje i plany nabierają realnych kształtów. Już niedługo cała inwestycja dobiegnie końca, znacząco wpływając na układ komunikacyjny w tej części regionu. Jej powstanie jest doskonałym przykładem myślenia aglomeracyjnego, które przynosi konkretne rezultaty.

– Do zakończenia realizacji budowy węzła transportowego Grunwaldzka jeszcze sporo prac do wykonania, jednak przedterminowe udostępnienie mieszkańcom bezkolizyjnego przejazdu pod torami kolejowymi czyni mnie człowiekiem szczęśliwym – przyznaje Jan Broda, wójt gminy Komorniki. – Walka o to trwała przez długie lata, była stresująca, ale determinacja i wreszcie współpraca ze starostą i prezydentem przyniosła sukces. Cieszę się bardzo i dziękuję wszystkim za wszelką pomoc i współpracę. Niech służy jak najlepiej naszym mieszkańcom i wszystkim użytkownikom.

Na czym będzie polegać zmiana organizacji ruchu?

Na dotychczas jednokierunkowym odcinku ul. Grunwaldzkiej – od Wołczyńskiej w stronę Plewisk – zostanie udostępniona druga część jezdni. Objazd prowadzący przez ulice Południową i Żytnią zostanie zlikwidowany. Dalej kierowcy już normalnie wjadą pod wiadukty oraz kładkę pieszo-rowerową – i do Poznania. Droga dojazdowa, służąca dotychczas kierowcom zmierzającym w kierunku Poznania, będzie pełniła docelową funkcję, tzn. poprowadzi do posesji przy ul. Grunwaldzkiej nr 410 i 412 oraz myjni samochodowej.

W tym samym czasie rozpocznie się budowa docelowego układu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Wołczyńskiej i Owsianej, dlatego konieczne jest wprowadzenie tam ruchu wahadłowego. Gdy wystąpi taka potrzeba, będzie on sterowany ręcznie. Aby ominąć odcinek objęty ruchem wahadłowym, kierowcy jadący z Fabianowa w kierunku Plewisk mogą korzystać z obecnego objazdu przez ul. Fabianowską.

– Uruchomienie przejazdu w stronę Poznania jest możliwe dzięki postępowi prac na ul. Wołczyńskiej oraz w rejonie jej skrzyżowania z ul. Grunwaldzką, a także dzięki zakończeniu zasadniczych robót na ul. Grunwaldzkiej od ul. Wołczyńskiej w kierunku Plewisk – wyjaśnia Tomasz Płóciniczak, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie. – Wykonawca będzie kontynuował prace nad docelowym układem drogowym, dlatego należy liczyć się z kolejnymi zmianami w organizacji ruchu w rejonie inwestycji.

Zmiany na skrzyżowaniu Grunwaldzkiej z Piwoniową i Twardogórską

Od 10 lipca zmieni się organizacja ruchu także w rejonie skrzyżowania Grunwaldzkiej z Piwoniową i Twardogórską – w zależności od etapu robót i natężenia ruchu, albo będzie tam działać sygnalizacja świetlna, albo będą osoby ręcznie kierujące ruchem. Nie będzie można przejechać między Szarotkową bezpośrednio przez Piwoniową do Grunwaldzkiej w kierunku centrum Poznania, ale trzeba będzie skorzystać z objazdu przez Krokusową i Stokrotkową. Dojazd i dojście do posesji wzdłuż Grunwaldzkiej będzie nadal możliwe. Wyjazd z Twardogórskiej do Grunwaldzkiej możliwy będzie przez odcinek z ruchem wahadłowym.

Ulica Piwoniowa na odcinku między Szarotkową i Grunwaldzką nadal będzie jednokierunkowa do Grunwaldzkiej. Wyjazd będzie możliwy wyłącznie w kierunku Plewisk, więc nadal obowiązywał będzie objazd przez Stokrotkową i Krokusową. Dojazd od strony Plewisk również prowadzony będzie z wykorzystaniem tego objazdu.

Zmiany 10 lipca odczują także pasażerowie autobusów, ponieważ oba przystanki Junikowo PKM zostaną przeniesione na odcinek ul. Grunwaldzkiej między ul. Stokrotkową i Strzelińską. Autobusy wrócą na swoją stałą trasę, a przystanki po stronie Plewisk będą czynne w docelowych miejscach.

Zmiany dla pieszych i rowerzystów

Piesi i rowerzyści będą mogli już korzystać z docelowego przejścia i przejazdu rowerowego pod wiaduktami, więc tymczasowe przejście przez tory zostanie zlikwidowane. Jedynie dojście do peronu nr 1 w kierunku w kierunku Palędzia zostanie jeszcze utrzymane wzdłuż dotychczasowego śladu ul. Grunwaldzkiej po stronie Poznania. Pasażerowie pociągów muszą kierować się z przejścia pod linią kolejową do rejonu ul. Piwoniowej i dalej przez ul. Grunwaldzką wzdłuż drogi tymczasowej na peron.

Dojście do peronu nr 2 w kierunku Poznania nie zmieni się – nadal będzie prowadzić przez teren budowanej pętli autobusowej. Piesi będą mogli poruszać się ul. Grunwaldzką na terenie Plewisk po obu stronach, a w części poznańskiej na odcinku od ul. Piwoniowej do ul. Strzelińskiej dostępny będzie wyłącznie chodnik wzdłuż zachodniej krawędzi ul. Grunwaldzkiej. Ul. Wołczyńska w Plewiskach w dalszym ciągu będzie dostępna dla pieszych po stronie południowej.

Z kolei rowerzyści będą musieli korzystać z objazdu z powodu prac budowlanych na ul. Piwoniowej – tak jak w przypadku kierowców, nie będzie możliwy dojazd do ul. Grunwaldzkiej w kierunku Poznania, a także w dalszym ciągu obowiązywać będzie objazd z kierunku Plewisk do ul. Szarotkowej i Piwoniowej przez ul. Stokrotkową i Krokusową.

Rejon powstającego węzła Grunwaldzka jest nadal placem budowy, więc kierowcy, piesi i rowerzyści powinni w tym rejonie zachować ostrożność oraz zwracać uwagę na oznakowanie lub polecenia osób kierujących ruchem. jednak mimo to, jak zapewnia prezydent Jacek Jaśkowiak, to już ostatnia prosta tej inwestycji.
– Udostępnienie przejazdu pod torami kolejowymi w obu kierunkach to niezwykle ważna zmiana dla kierowców, a także pieszych, rowerzystów i pasażerów autobusów – powiedział prezydent. – Wkraczamy już w finalną fazę prac budowlanych, po których codzienne podróże mieszkańców Poznania i aglomeracji – do pracy, domu czy szkoły – będą zdecydowanie bardziej komfortowe.

Podziel się: