PKP PLK unieważniły przetarg na przebudowę kolejowej obwodnicy Poznania

przystanek Poznań Strzeszyn fot. PKP PLK

W lipcu, gdy okazało się, że przebudowa obwodnicy nie dostała unijnego dofinansowania. PKP PLK zapowiedziały, że będą analizować możliwe rozwiązania. Teraz podjęły decyzję i unieważniły przetarg na przebudowę obwodnicy.

Przebudowa towarowej obwodnicy Poznania nie otrzymała dofinansowania z instrumentu CEF 2021-2027 „Łącząc Europę” w ramach I naboru. Decyzję o tym PKP PLK podały pod koniec lipca informując, że decyzja co do dalszych działań zostanie podjęta po gruntownej analizie możliwych rozwiązań.

PKP PLK chciały przeznaczyć na realizację tego projektu prawie 2 mld zł, jednak wszystkie oferty złożone w przetargu znacznie przekroczyły zaplanowany budżet. Brak pieniędzy unijnych w praktyce uniemożliwi realizację projektu, uznało PKP PLK, ponieważ spółka nie ma możliwości sfinansowania go w całości z własnych środków ani pozyskania dodatkowych pieniędzy z innych źródeł. Jednak PKP PLK zapowiedziały, że projekt będzie się ubiegał o dofinansowanie w kolejnym konkursie unijnego instrumentu CEF „Łącząc Europę”, jak poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Przypomnijmy, że ten projekt dotyczył budowy łącznicy kolejowej Poznań Strzeszyn – Poznań Piątkowo, dzięki której wokół Poznania powstałaby pętla kolejowa, która umożliwiłaby wykorzystanie obwodnicy towarowej jako obwodnicy pasażerskiej usprawniając komunikację publiczną zwłaszcza z dzielnic odległych od centrum.

Ogłoszenie II konkursu „Łącząc Europę” zaplanowano na przełom września i października tego roku.